Actualitat

06/04/2017

Vols anar al Sàhara amb el CNJC per treballar la participació juvenil?

El CNJC obrim 1 plaça per a membres d'entitats de Ple Dret del CNJC per participar de les Jornades de Formació al Sàhara sobre Polítiques de Joventut i Participació Juvenil

Dates: 5-11 maig (sortida des de Barcelona a les 20.05h i arriba a també a Barcelona el dia 11 a les 19.05h)

Organitza: Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Álava

Col·laboren:

 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Consejo de la Juventud de Navarra (NGK), Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), Consejo de la Juventud de España (CJE)

 • UJSARIO (Joventut), UESARIO (Estudiants), UNMS (Dones), UGTSARIO (Treballadors/es), Ministeri de Joventut i Esport

Programa:

6-7 maig - Jornadas Internacionals de Polítiques de Joventut

8-9 maig - Primer bloc formatiu “Creación, manejo y evaluación de políticas de Juventud”

10-11 maig - Dies lliures per participar de les activitats per celebrar l’aniversari del Frente Polisario (10/05), fer entrevistes, intercanvis culturalts etc.

Requisits:

 • Tenir entre 18-30 anys

 • Ser un/a membre actiu/va d’una entitat de Ple Dret del CNJC

 • Tenir experiència en educació no formal

 • Tenir coneixements sobre polítiques de joventut i associacionisme juvenil

 • Tenir habilitats comunicatives i capacitat d’adaptació

Responsabilitats:

 • Participar de les Jornades Internacionals presentant una bona pràctica en la creació de polítiques de joventut juntament amb el CNJC

 • Dissenyar i dinamitzar amb el CNJC una sessió de 4 hores sobre Associacionisme juvenil i Representativitat del jovent en el marc del I Bloc formatiu

 • Col·laborar amb els altres Consells de la Joventut en la dinamització de les seves sessions

 • Fer el retorn dels resultats a l’entitat pròpia

 • Sensibilitzar a la població catalana, amb especial èmfasi a la joventut, sobre l’ocupació del Sàhara

Cost: 100% finançat pel CNJC (transports, allotjament, visat i manutenció)

Enviament de candidatures: ompliu aquest formulari i envieu una carta d’aval de la vostra entitat (membre de Ple Dret del CNJC) fins el 9 d’abril a internacional@cnjc.cat

Contactarem amb la persona seleccionada el 10 d’abril.

Subscriu-te!