Actualitat

04/11/2016

Com afecta el nou decret d'educació en el lleure a caus i esplais?

Des d'aquest 1 de novembre està en vigor el nou Decret 267/2016 d'activitats d'educació en el lleure a Catalunya. El CNJC i les entitats educatives membres vam participar activament en el procés de diàleg, al·legació, debat i consens amb la Direcció General de Joventut, que ha escoltat bona part de les necessitats i reivindicacions de l'associacionisme educatiu en aquest procés de modificació i actualització de l'anterior decret. 

El diàleg constant mantingut des de l’inici ha permès aconseguir, entre altres, la menció l'associacionisme educatiu en el preàmbul del nou text com una part important del món de l'educació en el lleure, la inclusió de monitors i caps de suport en l’articulat o l'aposta de la Generalitat de Catalunya perquè les activitats fomentin la formació en els valors dels drets humans, la cohesió social, la igualtat entre dones i homes i la no discriminació per qualsevol condició i circumstància personal o social.

Des del CNJC hem preparat dues infografies resum: una sobre les principals novetats del decret i una altra sobre les al·legacions proposades pel CNJC i les entitats educatives membres que finalment han estat acceptades i incorporades. 

   

  
La Direcció General de Joventut ha creat un apartat específic sobre la nova normativa on trobareu tots un resum del decret, les noves ràtios i les especificitats pel que fa a personal de suport logístic (intendents).

Subscriu-te!