12/07/2017

Compareixem al Parlament per reivindicar millores al Pla d’Habitatge de Catalunya

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), juntament amb les entitats sindicals Acció Jove–Joves de CCOO i Avalot–Joves de la UGT de Catalunya, han detectat importants mancances en l’avantprojecte del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya i han posat de manifest que les accions previstes no donen resposta a la problemàtica d’accés a l’habitatge que afronta el jovent.

Durant la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, el Consell i les entitats sindicals han fet evidents les principals deficiències en matèria d’habitatge juvenil: falten polítiques estructurals específiques per al col·lectiu jove, l’aposta pel parc públic d’habitatge de lloguer és mínima, es preveu aportar més recursos per construir Habitatges de Protecció Oficial (HPO) de compravenda que de lloguer social i l’índex de preus del lloguer no vinculant.

Cal fomentar el lloguer per davant de la compra perquè s’ha demostrat que les polítiques d’habitatge protegit de venda no han garantit el dret a l’accés a un habitatge digne. A més, un cop vençuts els terminis establerts, aquests immobles han entrat en el circuit de l’especulació”, ha apuntat Magí Senserrich, secretari d’habitatge del CNJC, durant la compareixença. L’avantprojecte de Pla preveu destinar 142.500 habitatges HPO a la compravenda –de facto assequibles únicament per a rendes mitjanes-altes i persones amb contractes fixes- i només 131.500 a l’ampliació del parc públic de lloguer social. Aquesta dada implica ampliar el parc públic d’habitatge fins que representi al 5% del total en 15 anys, proposta que el CNJC considera completament insuficient davant el context actual. Catalunya està a la cua d’Europa en parc públic d’habitatge: un 85% del parc és de propietat i un 15% de lloguer, del qual només entre  l’1% i el 2% està destinat a lloguer social. El Consell ha demanat assolir un 20% d’habitatge de lloguer social i assequible en els pròxims 10 anys. A França per exemple, el parc de lloguer públic assoleix el 17,4 % i a països com Holanda, Dinamarca, la República Txeca, Àustria, Regne Unit el lloguer social gira entorn del 20% del parc d’habitatges total.

El Consell també ha criticat que el 40% d’habitatges destinats a lloguer social seran de nova construcció i no es preveu iniciar les obres fins al tercer any de vigència del pla. Aquest plantejament farà que no es disposi de llars habitables fins passats mínim 4 anys, un temps massa elevat tenint en compte la situació d’emergència habitacional que viuen les classes mitjanes-baixes i que es podria reduir activant polítiques de mobilització, expropiació i rehabilitació dels pisos buits.

Índex de preus de lloguer, només si és vinculant

Segons preveu l’avantprojecte de Pla, les ajudes al lloguer es reduiran progressivament en 15 anys, passant de l’11% al 4%. “Ens preocupa aquesta reducció si, tal com hem detectat, no hi ha polítiques que facin de contrapunt com podria ser la regulació del mercat del lloguer”, ha apuntat Senserrich. En aquest sentit, el CNJC ha remarcat que ara mateix el lloguer no és una opció real i que l’instrument de l’índex de preus de lloguer com a eina de regulació per frenar la bombolla només funcionarà si se li dóna caràcter de vinculant.

Manca de polítiques estructurals, excés de mesures pal·liatives

La majoria de polítiques a les quals es podrà acollir el jovent són polítiques pal·liatives i dirigides a un públic ampli com és el cas dels ajuts al lloguer. En aquest sentit, el Consell i les entitats sindicals han reiterat una crítica que porta temps fent: les persones joves sovint queden excloses d’aquests ajuts. Per més que l’edat sigui un criteri de priorització, es demana per exemple tenir contractes fixes, un requisit que només mirant les dades d’ocupació juvenil ja es veu com a inabastable pel col·lectiu jove.

El Consell també ha trobat a faltar polítiques que impulsin models alternatius d’accés i tinença d’habitatge, com són la masoveria urbana o la cessió d’ús. Uns models que, responent a la seva lògica no especulativa, contribueixin a democratitzar l’accés a l’habitatge.

Davant d’aquesta detecció de mancances, el CNJC ja ha anunciat que presentarà esmenes a l’avantprojecte del Pla i ha proposat arribar a un gran pacte amb tots els actors per regular i organitzar el sector de l’habitatge posant les persones al centre. Un pacte per trobar un sistema que concebi l’habitatge com un dret bàsic a l’abast de tothom, igual que el sistema educatiu o sanitari.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.