25/07/2013

Demandes del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) al ple monogràfic sobre l’atur juvenil

És una oportunitat perquè els partits i el Govern acordin mesures concretes contra l’atur juvenil.

L’actual crisi econòmica i social està tenint unes greus conseqüències sobre els i les joves del nostre país. Només cal fixar-se amb algunes dades com l’atur juvenil o la temporalitat i precarietat laboral per comprovar que el col·lectiu juvenil ha estat un dels més castigats pels efectes de la crisi. El 38% dels joves actius entre 16 i 29 anys estan en situació d’atur, un percentatge que s’incrementa fins a superar el 50% en la franja més jove, la que va dels 16 als 24 anys. La destrucció d’ocupació s’ha produït, principalment, en aquells llocs de treball que estaven ocupats per persones joves. I els pocs contractes que es produeixen entre la gent jove són, principalment, temporals.

Aquestes dades exemplifiquen la situació de vulnerabilitat en què es troba bona part del col·lectiu juvenil. És important entendre que no es tracta d’una problemàtica juvenil exclusivament, sinó que estem parlant d’una realitat que afecta el conjunt de la societat i el present i el futur de moltes generacions. Les situacions d’atur de llarga durada incrementen el risc de pobresa i exclusió social i tenen una incidència directa en el desenvolupament personal dels individus. Un jove a l’atur serà, amb tota probabilitat, un adult amb menys oportunitats i amb més riscos socioeconòmics.

És necessari, doncs, que les administracions i els poders públics prenguin mesures urgents per combatre aquesta situació. Cal ser conscients que la creació d’ocupació només es produirà quan es torni a generar creixement econòmic, un element que depèn de variables que van més enllà de les nostres fronteres. Tot i així, cal recordar que el Govern de la Generalitat i el Govern central tenen les competències i les capacitats necessàries per pal·liar l’actual situació i generar noves oportunitats pels i les joves.

En aquest sentit, el ple monogràfic que se celebra al Parlament aquesta setmana és una oportunitat perquè els partits i el Govern acordin mesures concretes contra l’atur juvenil. Cal reconèixer la importància d’alguns instruments vigents fins al moment, com l’Acord de Mesures per l’Ocupació Juvenil (AMOJ) signat el 2009 o el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJC) 2010-2020. És evident, però, que aquests mecanismes no han tingut l’èxit i l’impacte desitjats, ja que les condicions de vida del col·lectiu juvenil no han deixat d’empitjorar en els darrers anys, dificultant les seves possibilitats per emancipar-se.

Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) vam reclamar la celebració d’aquest ple per tal de posar sobre l’agenda pública la greu situació de la població juvenil catalana i poder impulsar una sèrie de mesures urgents per combatre-la. Concretament, proposem l’aplicació a Catalunya de la Garantia Juvenil, una iniciativa europea que pretén impedir que els i les joves restin en la inactivitat un cop finalitzada la seva etapa formativa o es quedin en situació d’atur. Amb la Garantia Juvenil es reforçarien els mecanismes d’inserció al mercat laboral i s’impulsaria el retorn al sistema educatiu per aquells joves amb baixos nivells formatius.

De la mateixa manera, creiem necessari una aposta clara per l’autoocupació a partir de models més sostenibles socialment, com el cooperativisme, que permeti als i les joves desenvolupar i impulsar els seus projectes. D’altra banda, cal prendre mesures en l’àmbit del sistema educatiu, per tal de facilitar l’accés als ensenyaments superiors i post obligatoris  a partir de la millora del sistema de taxes i beques i l’augment de places en cicles formatius, ensenyaments a distància i escoles d’idiomes.

Finalment, des del CNJC apostem per la creació d’un espai de concertació social amb tots els agents implicats per tal de fer el seguiment de l’aplicació d’aquestes mesures, així com per consensuar i definir altres accions a mig i llarg termini. En el moment actual és necessari cercar espais de diàleg i treball conjunt que aportin la visió dels diferents sectors.

Esperem doncs que el debat parlamentari no es quedi en paper mullat. Esperem que els partits i el Govern estiguin a l’altura de les circumstàncies i siguin capaços d’impulsar mesures que puguin pal·liar l’actual situació.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.