13/07/2016

Demanem al Parlament que la pròxima llei d'habitatge fomenti els models residencials alternatius

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) hem comparegut al Parlament de Catalunya en relació a la proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge presentada per L’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya. 

El primer trimestre de 2016, la taxa d’emancipació de les persones d’entre 16 i 29 anys es va situar en un 24% a Catalunya, una de les més baixes registrades els últims 10 anys segons dades de l’Enquesta de Població Activa. La forta davallada que ha registrat la taxa d'emancipació juvenil des del 2007 mostra l’expulsió quasi sistemàtica del mercat de l’habitatge de les persones joves i fa palès que les ajudes i les polítiques públiques no han estat suficients.

Per aquest motiu, i perquè l'habitatge és actualment un dret fonamental no garantit per a determinats col·lectius, el CNJC hem defensat en seu parlamentaria la necessitat d’impulsar polítiques públiques que donin resposta a les noves necessitats emergents i garanteixin l’accés a l’habitatge a la població jove. En aquesta línia, hem demanat que es fomentin formes residencials alternatives com les que recull i analitza l’estudi del CNJC “Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge”.

La masoveria urbana, la cessió d’ús, el dret de superfície o la copropietat són models que permeten superar la dualitat lloguer-propietat, que trenquen amb l’ús inversor de l’habitatge  i que el fan accessible a tothom. Segons s’extreu de l’estudi impulsat pel CNJC, un 71% de les persones joves ja coneixen alguna d’aquestes fórmules tot i que un percentatge molt minoritari les utilitza. La masoveria urbana és el model més popular entre els joves, seguit del cohabitatge i les cooperatives de cessió d’ús.

Ttambé hem reivindicat una nova llei eficaç i eficient que contempli i fomenti una major oferta d’habitatges amb lloguer social, que bona part del sòl públic es destini a habitatges de protecció pública,  que s’incentivi un sistema sostenible d’habitatge arrendat amb contractes flexibles per a persones joves o amb més inestabilitat econòmica i que, conseqüentment, s’augmentin els recursos destinats a les polítiques d’habitatge.
 
Per a més informació dels models residencials que permeten trencar amb la dualitat compra-lloguer, consulta la GUIA DE MODELS ALTERNATIUS D'ACCÉS I TINENÇA DE L'HABITATGE

 

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.