Actualitat

02/05/2011

El CJB critica l'enduriment de l'ordenança del civisme de Barcelona

Considera que és molt preocupant que s'equiparin les sancions per anar despullat i les de cometre infraccions greus de trànsit.

Arran de l’enduriment de l’ordenança del civisme aprovat el divendres 29 d'abril en el ple extraordinari de l’Ajuntament de Barcelona, pel qual s’incorpora a l’ordenança la prohibició del nudisme i del seminudisme, el Consell de la Joventut de Barcelona reitera la seva oposició al caràcter punitiu de l’ordenança i torna a reclamar "que les polítiques de civisme i convivència a la ciutat vagin lligades a la creació de capital social i comunitari i a l’aposta per l’educació en valors i el foment de la cohesió social i la participació col·lectiva". El CJB considera que "és molt preocupant i paradoxal que, amb l’enduriment d’aquesta normativa, es pugui donar el cas que a una persona que vagi despullada pel carrer se li apliqui una multa més cara que no pas per cometre una infracció greu de trànsit i que es pugui equiparar l’import de la multa al que es pagaria per una infracció molt greu".
 
La plataforma juvenil també creu que "la normativa criminalitza al col·lectiu nudista però, en canvi, deixa impunes molts comportaments que sí que són una clara mostra d’incivisme i que afecten directament o indirecta a moltes persones, com el mobbing immobiliari o la negativa de certs sectors de la població a acollir en el seu àmbit territorial certs equipaments de tipus sociocultural o sanitari, entre molts d'altres".

Des del Consell de la Joventut es reclama als grups municipals "que destinin tots els seus esforços als problemes reals i importants de les persones que viuen a Barcelona com, per exemple, l’emancipació dels i les joves, una temàtica cada cop més preocupant a conseqüència de la important afectació que la crisi ha tingut entre el col·lectiu juvenil i als elevats preus de l’habitatge a la ciutat".

Subscriu-te!