Actualitat

23/07/2015

El CNJC celebrem l’aprovació d’una llei més associativa i menys burocràtica

El Parlament ha aprovat aquesta tarda la Llei del voluntariat i foment de l'associacionisme.El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la Llei del voluntariat i foment de l'associacionisme. Aquesta llei, en comparació amb l'avantprojecte de llei del voluntariat impulsat inicialment pel govern i després de la tramitació parlamentària, minimitza les obligacions i la regulació per la dinàmica associativa, preservant i reconeixent la seva realitat. Un exemple d'això és el mateix canvi de nom de la llei. La llei preveu, a més, que l'administració no aculli voluntariat i també una reforma del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat, fent-lo molt més participatiu i obert. A més, estableix mesures de foment també per l'associacionisme i obliga a fer una llei específica de foment i suport a l'associacionisme abans de 18 mesos.

El redactat final, molt més inclusiu i que recull la diversitat associativa existent a Catalunya, ha estat possible gràcies a la coordinació i al treball de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya (XAC), que integra de manera transversal les principals federacions d’associacions del país i d’àmbits diferents com són el juvenil, l'associacionisme educatiu, el moviment veïnal, l’excursionista, de pau i drets humans, cultural, ateneístic, de gent gran, l’ambiental i ecologista, AMPA, el Consell d'Associacions de Barcelona o el Moviment Laic i Progressista, entre d'altres.

Des d’un bon inici la XAC ha apostat per un voluntariat de matriu associativa, basat en la participació col·lectiva, l’absència de lucre, la democràcia interna i l’impacte i transformació personal, local i global.

En definitiva, per totes aquestes raons celebrem l’aprovació d'aquest redactat de la llei al Parlament de Catalunya, també que inclogui els principals elements del model de voluntariat associatiu que ha defensat la XAC i que faciliti l’activitat associativa i la protegeixi davant de diferents normatives. L'associacionisme del país seguirà treballant per fomentar la participació i l'associacionisme en el desplegament de la llei i en l'elaboració de la nova llei de foment i suport a l'associacionisme.

Subscriu-te!