Actualitat

17/11/2015

El CNJC hem fet arribar les propostes del jovent organitzat als grups parlamentaris

El document “Propostes del jovent organitzat per un país que defensi els drets de les persones joves!” recull les accions governamentals que creiem imprescindibles per garantir els ​d​rets del jovent. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya hem fet arribar la nostra publicació “Propostes del jovent organitzat per un país que defensi els drets de les persones joves!” als diferents grups parlamentaris perquè tinguin en compte la veu del jovent organitzat en l'acció parlamentària.

En el marc dels comicis al Parlament de Catalunya vam organitzar una campanya per promoure la participació i alçar la veu sobre les reivindicacions del jovent (veure web). El document que els hem fet arribar és fruit d’aquest esforç col·lectiu i s’hi recullen les accions governamentals que creiem imprescindibles per garantir els ​d​rets del jovent. Esperem poder formalitzar la presentació d'aquest document amb reunions amb cada grup parlamentari.

​ ​

Subscriu-te!