Actualitat

06/09/2010

El CNJC lamenta la retroactivitat en el retorn de la Renda Bàsica d'Emancipació

Beatriz Corredor, ministra d'Habitatge, va anunciar que qui hagi superat els 22.000€ anuals d'ingressos haurà de retornar l'ajut amb interessos. Fa uns mesos el Ministeri va enviar cartes als i a les joves que en algun moment havien rebut aquesta ajuda i que, segons les dades de la Renda de 2008, actualment superaven el límit dels 22.000€ anuals. Es tractaria, per tant, no de retirar l'ajuda a aquells que hagin deixat de complir els requisits, cosa que seria normal, sinó de fer retornar l'import percebut mentre es complien els requisits.

La carta diu que cada comunitat autònoma haurà de requerir la documentació necessària als receptors de les ajudes per verificar si es troben o no per sota dels 22.000 euros.

El CNJC ja ha demanat una reunió amb el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, per parlar sobre aquesta qüestió, entenent que si bé hi ha d'haver un topall per rebre o no les ajudes, el que és inacceptable és que es faci tornar l'import de les mateixes a aquells que, en un moment donat, sí que complien els requisits per rebre-la.

Subscriu-te!