21/01/2016

El CNJC rebutja la implantació del Certificat d’antecedents penals obligatori

L’obligació de presentar a l’empresa, el certificat d’antecedents penals vulnera la intimitat i la protecció de dades de les persones. També pot entrar en conflicte amb l’oportunitat a la reinserció d’aquelles persones que han comès delictes més lleus. El passat 28 de juliol es publicava al BOE la Llei 26/2015, per mitjà de la qual queden modificades diferents normes (com la Llei Orgànica 1/1996) referents a la protecció de la infància i l’adolescència. La nova llei estableix l’obligatorietat de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a totes les persones que tenen contacte habitual amb menors d'edat.
 
Així doncs, l’àmbit d’aplicació d’aquesta mesura afecta a tots els individus que formen part d’entitats que l’objecte final del seu projecte siguin menors d’edat i/o que algun dels seus associats també ho sigui. Per aquest motiu, tant el personal laboral com voluntari han de complir amb aquesta normativa sol·licitant l’acreditació negativa assegurant que no han estat mai condemnats per sentència ferma en delictes d’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual, corrupció de menors, i el tràfic d’éssers humans.
 
La llei preveu la creació d’un Registre Central de Delinqüents Sexuals en un termini de 6 mesos des de la publicació al BOE, al qual s’haurà de demanar aquesta certificació negativa. Actualment, aquest Registre encara no es troba en funcionament, per tant, de moment la certificació haurà de ser emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.
 
Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya valorem positivament el desenvolupament de polítiques d’infància i adolescència, incloses aquelles en l’àmbit de la protecció, com també ho fem en l’àmbit educatiu, de foment de la participació i desenvolupament personal.
 
Tot i això, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), l’actual aplicació d’aquesta mesura genera molts dubtes i incerteses:
 

 • L’obligació de presentar a l’empresa, el certificat d’antecedents penals vulnera la intimitat i la protecció de dades de les persones que pretenen optar a ocupar un lloc de feina que estigui en contacte amb menors, ja que en aquests certificats no només s’especifiquen els delictes sexuals, sinó tota la trajectòria penal del candidat.

 

 • La mesura pot entrar en conflicte amb l’oportunitat a la reinserció d’aquelles persones que han comès delictes més lleus.

 

 • Les entitats tenen l’obligatorietat de demanar als seus membres que sol·licitin el certificat i tenir-lo en possessió durant tot el període transitori, en aquest sentit, es trasllada tota la responsabilitat total a les entitats i associacions.

 

 • De la mateixa manera que succeeix en el món laboral, en l’àmbit associatiu provoca una gran càrrega burocràtica als seus membres.

 

 • El fet que tan sols hi hagi una oficina a tot Catalunya per poder sol·licitar el certificat, amb horaris molt limitats, sense tenir en compte la diversitat territorial, genera llargues cues d’espera.

 
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya representa més de 91 entitats, en moltes d’elles hi participen menors i majors d’edat en un pla d’igualtat (associacions juvenils, sindicats d’estudiants, organitzacions polítiques juvenils…) que aquesta visió binària major/menor d’edat xoca de ple amb la realitat associativa juvenil.
 
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
 

 • Denunciem que la normativa aprovada pel govern espanyol no té en compte l’associacionisme juvenil i no clarifica l’afectació a aquesta realitat.

 
Exigim al Govern Espanyol:
 

 • El replantejament de la llei i la seva aplicació, tenint en compte la diversitat de l’àmbit d’aplicació de la mesura i la realitat de l’associacionisme juvenil.

 

 • En el seu defecte, que el Ministeri de Justícia acceleri els processos de creació del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

 • L’exempció de les mesures transitòries per a entitats juvenils i la proposició d’una solució operativa a aquesta situació que es repeteix a tot l’Estat Espanyol.

 
Demanem a la Generalitat de Catalunya:
 

 • Que consideri com a vàlida una declaració jurada dels membres de les entitats en la qual s’especifiqui que no tenen antecedents penals en delictes d’agressió, assetjament i abús sexual fins que no es creï el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

 • Que exigeixi al govern espanyol el replantejament de la mesura i la seva aplicació.

 

 • Que doni una resposta a les complicacions administratives i incongruències legals que genera l’aplicació transitòria d’aquesta mesura.

 
 

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.