Actualitat

16/09/2014

El CNJC rebutja la nova llei que regula la transformació del CJE

Tal i com ja vam denunciar en la resolució “En defensa del CJE”, aprovada a la 36a AGO del 15 de març d’enguany, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), lamentem que aquest procés s’hagi fet sense comptar amb la participació activa del mateix CJE i de les entitats juvenils i consells de joventut autonòmics que representa.Tal i com ja vam denunciar en la resolució “En defensa del CJE”, aprovada a la 36a AGO del 15 de març d’enguany, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), lamentem que aquest procés s’hagi fet sense comptar amb la participació activa del mateix CJE i de les entitats juvenils i consells de joventut autonòmics que representa. Des del CNJC considerem que no és cert que existeixi duplicitat de funcions entre el INJUVE i el CJE, ja que mentre que el primer és un òrgan del govern per a l’execució de polítiques públiques de joventut, si bé no té cap competència en aquest sentit, el segon és una plataforma de representació de l’associacionisme juvenil que té per finalitat, entre altres, incidir en aquestes polítiques públiques.

Després de mesos de tràmit en el Congrés i el Senat espanyols, el passat 11 de setembre el Ple del Congrés dels Diputats, amb els vots a favor únicament del Grup Popular, va aprovar la Llei de Racionalització del sector públic que regula el tancament del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) com a entitat autònoma, la transferència de les seves competències a l’Institut de la Joventut (INJUVE) i la seva transformació en una entitat corporativa de base privada.
 
En el seu pas pel Senat el projecte de llei va incorporar alguna millora, tot i així, el contingut general de la normativa no va patir canvis importants. Segons la nova llei aprovada al Congrés, el Govern té l’obligació de crear en un termini màxim de sis mesos un nou organisme de representació juvenil amb una naturalesa jurídica diferent a la que el CJE havia tingut fins ara. Les funcions del nou organisme encara no estan delimitades, ja que la llei diu que seran aquelles que reglamentàriament es determinin.
 
Tal i com ja vam denunciar en la resolució “En defensa del CJE”, aprovada a la 36a AGO del 15 de març d’enguany, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), lamentem que aquest procés s’hagi fet sense comptar amb la participació activa del mateix CJE i de les entitats juvenils i consells de joventut autonòmics que representa. Des del CNJC considerem que no és cert que existeixi duplicitat de funcions entre l'INJUVE i el CJE, ja que mentre que el primer és un òrgan del govern per a l’execució de polítiques públiques de joventut, si bé no té cap competència en aquest sentit, el segon és una plataforma de representació de l’associacionisme juvenil que té per finalitat, entre altres, incidir en aquestes polítiques públiques.
 
Aquesta nova llei aprovada, representa un atac a la participació i associacionisme juvenil i deixa al CJE en una situació de vulnerabilitat i incertesa vers el procés que ara s’obre i entorn al nou organisme que s’ha de crear. Estem davant d’una mostra més de menyspreu del Partit Popular en relació a la participació organitzada de la joventut. Aquesta mesura arriba després d’una política aplicada a comunitats autònomes i municipis governats pel Partit Popular de suprimir o deixar sense finançament diversos consells de joventut, com és el cas del Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) i del Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB).
 
Qualsevol canvi en relació a la naturalesa del CJE s’hauria d’haver fet de forma dialogada amb aquest. El CJE mereix el reconeixement de l’administració i estatal com a interlocutor vàlid en matèria de polítiques de joventut i com a màxima representació de les persones joves a nivell estatal. Des del CNJC volem donar suport al CJE, tot i no ser-ne membres, i reclamar que aquest mantingui tots els drets i funcions, que pugui continuar com a interlocutor de la joventut davant l’administració, així com que se li garanteixi un pressupost suficient per a permetre la seva activitat normal.

En aquest enllaç podeu consultar la nota de premsa que va difondre el CJE en motiu de l'aprovació de la llei.
 

Subscriu-te!