10/02/2015

El CNJC reivindiquem els i les joves com a col·lectiu prioritari en la definició de polítiques d’ocupació

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) vam comparèixer ahir a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) vam comparèixer ahir a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Des del CNJC s’ha rebut positivament el fet que, per primer cop, hi hagi la voluntat política de regular el sistema públic d’ocupació (i no només del SOC, com passava en l’antiga llei 17/2002 de 5 de juliol). Tot i així, considerem que l’articulat és massa generalista, deixant massa elements de la llei a concretar en un desplegament posterior; així tampoc no compta amb una dotació pressupostària suficient, que al parer nostre hauria d’equivaldre com a mínim al 0,5% del PIB català.  

Pel que el fa a l’afectació dels serveis públics, vam expressar el nostre malestar respecte a la possibilitat d’entrada d’agències privades amb ànim de lucre en la tasca d’intermediació laboral. De fet, ja el títol del projecte de llei prescindeix de l’adjectiu “públic”, fent explícita la possibilitat d’incorporar agents privats en el sistema d’ocupació. En aquest sentit, considerem preocupant pel jovent que aquest fet pugui portar cap a un sistema dual de col·locació segons el perfil de les persones que s’hi acullin, així com pot portar a la consolidació de formes de treball precàries.

Més enllà, també vam remarcar que aquest fet pot contribuir a justificar un aprimament del Servei Públic d’Ocupació que no redundi ni en una millora de la qualitat ni en l’abaratiment dels serveis ocupacionals. És per aquests motius que una de les propostes fetes pel CNJC va ser l’establiment d’un òrgan regulador independent que fiscalitzi quins tipus d’entitats privades ja estan ofertant aquests serveis, en monitoritzi la seva activitat i sancioni possibles casos d’abús.

També vam insistir en el model de concertació territorial proposat per la llei, que a parer nostre hauria d’incloure la participació de les entitats juvenils al territori, així com als Consells Locals de Joventut en aquells municipis on n’existeixin, en dos punts clau del desplegament dels Instruments de Planificació Territorial. D’una banda, en el suport i l’acompanyament per a la diagnosi i la planificació d’estratègies territorials; de l’altra, en la confecció del mapa de detecció de necessitats formatives i de qualificació professional.

De la mateixa manera, es va abordar la reforma de l’organització del SOC, i en particular del seu Consell de Direcció, per reivindicar la presència de la veu del jovent en aquells espais on es configuren les polítiques d’ocupació del país. En particular, vam exposar la nostra experiència d’incidència en el pla d’implantació de la Garantia Juvenil a Catalunya, que només va ser possible un cop ja dissenyada, ja que no tenim veu a espais executius i decisoris on aquesta va ser efectivament confeccionada. És per aquesta raó que una altra vegada vam demandar la presència del CNJC al Consell de Direcció del SOC quan s’abordin qüestions que afectin l’ocupació juvenil, en qualitat de veu experta. 

Per últim, es va considerar important defensar que calen uns models i criteris d’avaluació que tinguin en compte la perspectiva jove. També vam aprofitar per apuntar possibles espais de coordinació amb la Llei de Formació Professional, com és el cas dels consells territorials.

*El posicionament del CNJC respecte el projecte de llei ha estat treballat en el marc de la Resolució “Sobre la llei d’Ocupació” i en un grup de treball urgent celebrat el 6 de febrer de 2015.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.