Actualitat

06/07/2016

El Govern aprova el nou decret d’activitats d’Edulleure

La modificació de la normativa és el resultat d’un llarg procés de diàleg, debat i consens entre les entitats educatives del CNJC, l’Administració i altres actors que integren el sector de l’educació en el lleure
 
El Govern va aprovar ahir el nou decret que regularà les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquest text actualitza l'anterior decret que datava de 2003, el simplifica i l’adapta a les noves necessitats i realitats socials que han sorgit els darrers anys. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i les entitats educatives que en formen part hem treballat des dels inicis amb la Direcció General de Joventut per tal de dur a terme la modificació de manera consensuada i garantir que la normativa s'adaptés a la realitat, dinàmiques i ritmes naturals d’aquestes entitats.

El nou text inclou reivindicacions de l’associacionisme educatiu com la de fer extensiva l’aplicació de la normativa a activitats esportives. Amb l’entrada en vigor de la nova regulació els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure. Aquesta modificació permet superar un buit normatiu històric.

El decret entrarà en vigor a partir de l’1 de novembre. Inicialment estava prevista la seva implementació a partir del mes de juny de 2016, però fruit de la petició del CNJC i les entitats educatives que en formen part es va aconseguir una pròrroga per evitar que aquest canvi normatiu afectés en els trams decisius de preparació i panificació de les activitats d'estiu. Aquesta moratòria permetrà garantir que les federacions i entitats de base puguin disposar del temps i recursos necessaris per donar compliment de la nova normativa i així evitar incidències.

Consens entre Administració i associacionisme
Des del CNJC valorem positivament que la Direcció General de Joventut hagi escoltat les necessitats de l'associacionisme educatiu en el procés de modificació del decret 137/2003.

El diàleg constant mantingut des de l’inici han permès aconseguir, entre altres, la menció l'associacionisme educatiu en el preàmbul del nou text com una part important del món de l'educació en el lleure, la inclusió de monitors i caps de suport en l’articulat o l'aposta de la Generalitat de Catalunya perquè les activitats fomentin la formació en els valors dels drets humans, la cohesió social, la igualtat entre dones i homes i la no discriminació per qualsevol condició i circumstància personal o social.

Foto: Esplais Catalans (Esplac)

Subscriu-te!