Actualitat

05/06/2015

El jovent organitzat aconseguim que es prioritzin les persones joves amb rendes baixes als ajuts al lloguer

Tot i així, el CNJC continuarem reclamant una convocatòria d’ajuts al lloguer per a les persones joves que doni resposta a les necessitats específiques.

El dilluns dia 11 de maig es va publicar la Resolució TES/993/2015, a partir de la qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per al pagament del lloguer per l’any 2015. El Conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya estableix que els ajuts s’orientin a fomentar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a sectors amb dificultats econòmiques.

Un dels objectius del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) en matèria d’habitatge és aconseguir una convocatòria específica de lloguer per a les persones joves. Malgrat que no s’ha pogut assolir aquesta fita, s’han obtingut resultats que afavoreixen l’accés als ajuts al lloguer dels i les joves. Concretament, en els criteris de priorització i valoració dels ajuts hem incidit per ampliar la forquilla d’edat de joves amb ascendents o descendents a càrrec seu. A més a més, tal com reclamàvem, totes les prestacions de lloguer ja es publiciten al portal jove.cat.

Tot i així, aquesta mesura és del tot insuficient per fomentar l’emancipació juvenil. Cal tenir en compte que un 28% de les persones joves emancipades destinen més del 40% dels ingressos a pagar el lloguer, la crisi ha incrementat la desigualtat i l’exclusió social de la població jove i en conseqüència, és necessari implementar mesures que garanteixin  l’accés a l’habitatge a les persones joves més desfavorides.

Per aquest motiu, el Consell valorem positivament que el Govern de la Generalitat de Catalunya hagi incorporat la nostra reivindicació de considerar als i les joves amb rendes baixes, un col·lectiu preferent a les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2015. No obstant això, en l’àmbit de les polítiques de joventut d’habitatge, concretament pel que fa als ajuts al lloguer per a les persones joves, encara queda molt camí per recórrer:
 

  • Són necessàries convocatòries que tinguin les formes d’accés a l’habitatge específiques, com poden ser els pisos compartits, formes que sovint són difícils de certificar a l’hora de demostrar despeses en lloguer i beneficiar-se dels ajuts. Es considera també que els i les joves es mouen molt més ràpid i que caldria estudiar formes que permetin, tot i aquesta elevada mobilitat, ajuts i avantatges fiscals en els lloguers.

 

  • A més a més, entre la població jove, acostumen a existir majors dificultats per acreditar els diferents requisits laborals que demanen els ajuts, degut a l’elevada temporalitat i precarietat laboral. Caldria buscar formes d’accés a ajuts que contemplin aquestes situacions.

 

  • També cal que es treballi per evitar els desajustos temporals en el cobrament dels ajuts, ja que la inestabilitat i precarietat juvenils fan que si no es reben els ajuts en els períodes esperats, en molts casos, no es puguin assumir les despeses vinculades al pagament del lloguer.

 

  • S’ha d’agilitzar tant el sistema d’ajuts de demandes d’ajuts, com la difusió de la seva informació, en tant que accedir a la informació i seguir tots els tràmits requerits a les sol·licituds suposen ja filtres que fan que moltes persones joves que podrien accedir a aquests ajuts, no ho facin.

Subscriu-te!