Actualitat

17/09/2010

El SEPC es pronuncïa sobre el Decret d'acreditació lingüística

Tot i que el valoren com un "petit pas endavant" en l'assoliment de les reivindicacions de la campanya "A la universitat en català", troben algunes insuficiènciesEl Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s'ha pronunciat sobre la nova normativa que regula l'acreditació dels coneixements lingüístics del professorat de les universitats públiques i privades de Catalunya, aprovada aquesta setmana pel Govern de la Generalitat.

El SEPC valora el nou decret com un "petit pas endavant" en l'assoliment de les reivindicacions del sindicat estudiantil a través de la campanya "A la universitat en català" (a la que el CNJC està adherit).  Tot i això el SEPC troba algunes insuficiències en la nova legislació, com que el decret deixi un marge de dos anys per acreditar les competències lingüísitiques i no tingui efectes retroactius vers les plantilles actuals de professors i professores.

A més, al SEPC li preocupa que les vies d'acreditació que depenen de les universitats siguin encara poc clares i, per tant, que en conseqüència alguna de les noves vies per efectuar el procés d'acreditació del català per part del professorat depenent de les universitats, puguin esdevenir només un subterfugi per esquivar-ne el coneixement lingüístic real.

Una altra qüestió que preocupa als i a les estudiants, és que la llibertat de càtedra permeti que tot i l'acreditació del coneixement del català les classes puguin ser en castellà igualment.

Davant aquesta anàlisi, el SEPC demana "que les vies d'acreditació universitàries siguin equiparables al nivell de suficiència lingüística", que "s'extengui aquesta regulació de coneixements lingüístics a tots els territoris de parla catalana, així com l'adopció de mesures que assegurin un nivell de suficiència pels docents de les actuals plantilles" i que "els rectors de les universitats facin seva la demanda de garantir un itinerari acadèmic en llengua catalana per tots els estudiants, assegurant que totes les matèries seran oferides almenys aquesta llengua".

Subscriu-te!