29/07/2011

Els canvis en les subvencions dificulten la situació de les entitats juvenils

El CNJC mostra la seva preocupació per les característiques de la convocatòria d'enguany, que poden afegir encara més complicacions.
Des del CNJC volem expressar la nostra preocupació sobre diferents aspectes de la convocatòria de subvencions per les entitats juvenils de la Generalitat de Catalunya. Les característiques d’aquesta convocatòria poden afegir encara més complicacions i dificultats a la delicada situació que moltes de les entitats juvenils del nostre país estan experimentant a dia d’avui.

En la resolució “En defensa del CNJC”, aprovada a l’assemblea del febrer, emplaçàvem a l’Administració a “reconèixer la tasca de l’associacionisme juvenil, dotant-lo d’un finançament adequat i estable per als propers anys, per així dedicar tots els esforços a combatre aquesta crisi, i no a la supervivència del propi CNJC i les seves entitats”. En aquest sentit continuem defensant que cal donar suport a l’associacionisme juvenil per tal de reforçar la cohesió social i aconseguir una societat civil més forta i implicada en els afers col·lectius i democràtics, tanmateix, la convocatòria de subvencions d’enguany té una sèrie de característiques que poden suposar més pals a les rodes en el dia a dia de moltes associacions juvenils.

- Supressió de la partida de béns immobles. La partida de subvencions pels béns immobles de les entitats ja no apareix a la convocatòria. Des del CNJC considerem que, si bé aquesta no és la partida bàsica sí que suposava una ajuda important per algunes entitats. Ens preguntem quan es preveu que es torni a convocar aquesta subvenció.

- Disminució de la partida per a activitats. La partida de subvenció per a activitats de les entitats ha disminuït respecte a la convocatòria de l’any anterior, passant de 442.091€ a 292.755€ (disminució del 33% de la partida). Som conscients que en època de crisi primer s’han de garantir les necessitats bàsiques de la població, tot i així considerem que en una època en què moltes entitats juvenils passen per una situació econòmicament precària aquesta disminució de la quantia no ajuda suficientment al moviment associatiu juvenil.

- Terminis de les subvencions. El termini per presentar les sol·licituds a les subvencions enguany ha finalitzat el mes de juny. Des del CNJC entenem que això es deu a l’endarreriment en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, tot i així considerem que aquest fet suposa retardar tot el procediment i que les entitats juvenils hagin de fer front al pagament dels projectes per dur-los a terme. Pagar les subvencions a finals d’any suposa un gran inconvenient per les entitats, ja que les pot obligar a endeutar-se per poder portar a terme les activitats, amb tot l’increment per interessos bancaris que això suposa, i a més pot implicar haver de fer justificacions en terminis difícils de complir. Per tant,
demanem que en futures convocatòries de subvencions les entitats puguin rebre les subvencions a principis d’any per evitar aquest cercle viciós que les perjudica. I que pel que fa a la convocatòria d’enguany, demanem que se sigui més flexible en alguns criteris, en el sentit d’allò que des del CNJC exposem en aquest document. En aquesta línia també considerem que beneficiaria més a les entitats que les subvencions fossin pluriannuals.

- Termini de justificació. El termini de justificació d’enguany finalitza el 22 de novembre. Demanem que s’allargui aquest termini, ja que considerem que des que es resol (setembre) fins que s’ha de presentar la justificació hi ha massa poc temps.

- Terminis de pagament. Pel que fa als terminis de pagament, tant el pagament que s’efectua amb la resolució de les subvencions, com el que s’efectua amb la justificació, demanem que es facin puntualment, doncs el no compliment dels terminis seria un inconvenient molt important per les entitats.

- Justificació del pressupost. En la convocatòria d’enguany s’especifica que les entitats hauran de justificar amb factures el 100% del pressupost i no només la part atorgada per la Direcció General de Joventut. Entenem que la raó d’aquest criteri deu ser millorar la transparència, tot i així considerem que si cal justificar el 100%, es pugui fer en referència al pressupost executat finalment per l’entitat, i no pel previst a l’hora de demanar la subvenció.

Esperem que des de la Direcció General de Joventut de la Generalitat es tinguin en compte les consideracions que fem referents a aquesta convocatòria de subvencions per a entitats juvenils. Us mantindrem informats.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.