25/05/2020

Garantim l'accés a l'educació en igualtat de condicions | #DretsConfinats

La crisi sanitària ha comportat uns efectes devastadors sobre l’economia, però després de dos mesos i mig des del tancament de les escoles i els centres educatius, el confinament ha posat també en evidència certs desajustaments en el sistema educatiu, que es veuen agreujats en el context actual. La implementació de l’ensenyament a distància ha posat de manifest les actuals desigualtats socioeconòmiques, especialment pel que fa a la bretxa digital. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, un 66% de les llars amb ingressos inferiors als 900 euros a Espanya no gaudeixen de connexió a internet, mentre que en un 42% no tenen ordinador. En el cas de Catalunya, el 15% de les llars no tenen ordinador, i posant el focus en les famílies amb rendes més baixes aquest percentatge s’eleva al 34,8%. 

Això ha generat un biaix de classe, ja que no tots els infants i joves han pogut tenir accés als continguts que el professorat ha estat impartint durant aquest mes i mig de confinament. A més, saltant-se les instruccions del Departament han establert un horari similar al presencial per fer les classes o no s’han adaptat a la situació treballant per projectes competencials i continuant demanant tasques que s’haguessin demanat presencialment.  Al llarg d’aquest període s'ha sobrecarregat de feina a l'estudiantat en lloc de donar suport emocional i permetre la conciliació, i aquest excés s’exemplifica amb centres que han impartit classes durant dies festius de Setmana Santa o, com ha passat en alguns casos, amb hores de classes que se superposaven amb exàmens.

D’altra banda, a nivell universitari i de FP, moltes pràctiques han quedat suspeses i no s’ha pogut estudiar ni avaluar en condicions. Ara ens trobem amb la incertesa de si, de cara a l’any vinent, nosaltres mateixes haurem d’encarregar-nos d’haver de tornar a pagar les pràctiques que no s’han pogut dur a terme o assignatures que no han pogut ser correctament avaluades.

Davant d’aquesta situació d’emergència, el CNJC exigim un conjunt de mesures que volem fer arribar a les administracions per tal que la nostra veu sigui escoltada:

De caràcter urgent: 

  1. Bretxa tecnològica: Reivindiquem la posada en marxa d’un servei de préstec dels materials existents en el centres educatius i, en el cas que no siguin suficients, caldrà dotar de més recursos a les escoles per tal que la segregació no s’agreugi.
  2. Adaptació de l’avaluació continuada: Exigim que l’avaluació continuada sigui adaptada a les circumstàncies actuals per poder mantenir una correcta conciliació familiar i per gestionar les dificultats de caire psicològic que ens estan sorgint. Demanen, per tant, una reducció del volum de feina, acompanyada de mesures més que necessàries com l’allargament dels terminis d’entregues, la incorporació de segones convocatòries o l’eliminació de criteris de recuperació que impedeixen que tothom tingui les mateixes oportunitats. 
  3. Opció a avaluació única: Davant la situació d’emergència sanitària també exigim que s’asseguri l’opció a avaluació única a totes les universitats, cursos i graus, fins el dia de l’examen; sense restriccions. Front l’emergència sanitària volem poder escollir avaluació. 
  4. Salut mental: Necessitem que el conjunt de centres formatius faci coneixedor a l’estudiantat de les eines d’actuació i dels serveis gratuïts d’atenció psicològica ja existents per a estudiants. De cara a la tornada, seran també necessàries classes o espais per poder parlar sobre l’angoixa col·lectiva i sobre com fer front al dol, amb mesures com reforçar les tutories.
  5. Economia de l’estudiantat: Volem que les estudiants que no hagin pogut realitzar les pràctiques universitàries durant el temps de confinament quedin exemptes d’haver de tornar a pagar-les, així com alliberar càrregues a les estudiants que es presenten a segones matrícules. Pel que fa a les pràctiques, creiem necessària l’adaptació dels convenis actuals i l’aplaçament de la presentació dels Treballs de Fi de Grau i de Màster.
De caràcter permanent:
  1. Universitat gratuïta: La universitat ha d’estar lliure d’impediments econòmics determinats per raons de classe o d’origen i el preu de les matrícules no ha de dissuadir a les estudiants a cursar els estudis que desitgen; l’educació és un pilar fonamental de la nostra societat i ha de ser accessible per a tothom.
  2. Pràctiques laborals dignes: Les estudiants volem entrar al món laboral en condicions dignes, fent unes pràctiques que no perjudiquin ni precaritzin encara més la nostra situació; això implica no realitzar tasques productives de forma gratuïta i un seguiment de qualitat. Entre d’altres, volem un portal públic amb un registre únic de totes les estudiants amb contracte o conveni de pràctiques. No volem ser #BecàriesPrecàries! 
  3. Transport públic i habitatge: Totes les despeses indirectes del sistema educatiu, com poden ser l’habitatge o el transport, no haurien de suposar en cap cas un impediment o un perjudici per a les estudiants, i per això exigim mesures públiques com la regulació dels preus de les residències d’estudiants o la reducció del preu de les tarifes de transport públic. 
  4. Educació feminista i ecologista: Ens neguem a visionar al sistema educatiu exclusivament com una eina de producció de treballadores per al mercat; volem un sistema que ens atorgui un coneixement holístic i se centri en el sosteniment de la vida a través de la creació i impuls de currículums escolars feministes i ecologistes.
Aquestes reivindicacions formen part de la campanya ‘#DretsConfinats: que la pandèmia no sigui una excusa!’. Es tracta d’un comunicat que vam publicar el passat mes d’abril que expressa la inquietud i la preocupació de les entitats juvenils davant la crisi social i econòmica derivada de l’emergència sanitària de la Covid-19. El jovent és un dels col·lectius més afectats per la crisi actual en àmbits com l’economia, l’habitatge, l’ocupació, l’educació o la salut mental, i exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les administracions pertinents que apliquin una sèrie de mesures que permetin revertir la situació actual en què el jovent veiem els nostres drets vulnerats. El jovent ja vivíem en la precarietat abans de la pandèmia i no pagarem els efectes d’aquesta nova crisi! Blindem els nostres drets!

Consulta les mesures en matèria d'ocupació.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.