Actualitat

03/03/2011

"La participació juvenil des de l'associacionisme", jornada del CNJC i la Diputació de Barcelona

S'hi reflexionarà sobre el paper dels consells de joventut i la nova Llei de Joventut.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) organitza, junt amb la Diputacio de Barcelona, el monogràfic "La participació juvenil des de l'associacionisme", que està concebuda com un espai de reflexió al voltant del paper dels consells de joventut i la participació de l'associacionisme juvenils a partir del marc que fixa la nova Llei de Joventut.

La formació, que s'adreça a personal tècnic dels ens locals, tindrà lloc el matí del 17 de març al recinte de l'Escola Industrial de Barcelona i la inscripció és gratuïta. Cal inscriure's, però, al formulari que es troba en aquesta pàgina, on també hi ha el programa detallat.

Subscriu-te!