Actualitat

12/12/2011

L'associacionisme juvenil, ofegat

Les polítiques de retallades a Catalunya, País Valencià i Illes Balears poden tombar entitats amb més de 30 anys d'existència.
Els Consells de Joventut són plataformes juvenils que, històricament, han defensat els drets del jovent, han facilitat la transició d’aquest sector de la població a la vida adulta i han garantit les condicions d'aquesta etapa de la vida, més enllà de prendre-la com un mer tràmit o traspàs. Ho han fet coordinant les associacions juvenils, els veritables agents d'acció col·lectiva entre els i les joves, col•laborant amb l'elaboració, implementació i seguiment de les polítiques públiques de joventut i impulsant programes, projectes, serveis i activitats en els quals la gran majoria del jovent hi ha participat en alguna fase de la seva vida.

Són plataformes associatives autònomes i reconegudes com a interlocutores vàlides en matèria de joventut per llei a Catalunya, al País  Valencià i a les Illes Balears. D'altra banda, a nivell local, la seva tasca es reconeix amb convenis signats amb els respectius ajuntaments.
De la mateixa manera, la base dels Consells, el moviment associatiu juvenil, s'ha caracteritzat sempre per ser una veritable escola de ciutadania, de joves formats i formades en la dinàmica de consensos, en el buscar el sumar projectes per a multiplicar-ne l'efecte.
En l'associacionisme trobem, sovint, la punta de llança de la crítica i l’acció constructiva per a la millora dels barris, pobles, ciutats o països. I podem dir, sense risc d'equivocar-nos, que l'associacionisme juvenil és la pedrera d'aquest motor de transformació social.

Aquesta històrica i contrastada trajectòria està començant a estroncar-se amb les noves polítiques de retallades que, diuen, ens han de fer sortir de la crisi. En el nostre cas, s’estan donant casos en els quals no només hi ha retallades sinó que aquestes van molt més enllà i prenen la forma d’autèntiques “destralades” que poden tombar entitats amb més de 30 anys d’existència, com es fa palès en els següents casos:

El Consell de la Joventut de València amb pressupost 0
L'Ajuntament ha proposat l'aprovació d'un pressupost en el qual no es preveu cap mena de suport econòmic al Consell de la Joventut de la ciutat, una entitat històrica que enguany celebra el seu trentè aniversari. Durant el darrer any, el CJV ja havia anat veient com se li retallaven altres subvencions destinades al foment de la participació juvenil, amb la qual cosa l’entitat queda absolutament ofegada econòmicament i, de rebot, també s’ofega al moviment associatiu juvenil de la ciutat de València. El fet encara és més greu si es té en compte que no ha pogut haver-hi interlocució. S'han demanat reunions amb la regidora de joventut de la ciutat, Beatriz Simón, però ha al•legat falta de disponibilitat per atendre al Consell.

El Consell de la Joventut de les Illes Balears, sense liquiditat des de fa un any
El CJIB no ha rebut ni un euro dels pressupostats per part de l’administració per a l’exercici de 2011. Aquest fet ha generat un deute a l’entitat de més de 150.000 €, part dels quals corresponen als salaris dels/les treballadors/es que porten gairebé 6 mesos sense cobrar. Els efectes
d’aquesta situació són coneguts: reclamacions econòmiques, tall del servei elèctric, talls en la telefonia, generació d’un deute no pressupostat (despeses d’assessorament i representació jurídica, interessos d’aplaçament, de demora, etc.). Cap ens instrumental de l’administració balear es troba ni s’ha trobat en aquesta situació a excepció del CJIB. Per altra banda, les diferents administracions balears mantenen un deute amb el moviment associatiu juvenil de més d’un milió d’euros, corresponent als exercicis 2009, 2010 i 2011.

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i entitats juvenils del País Valencià, ofegades econòmicament
Tot i que l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha mantingut pràcticament el seu pressupost, l'administració Fabra ha retallat de manera sagnant qualsevol partida destinada a garantir la participació juvenil. La proposta de pressupostos generals publicada el passat 31 d'octubre, retalla el 45% de la partida destinada a les entitats juvenils valencianes i elimina la subvenció assignada als Consells de Joventut Locals. En el cas de les partides destinades a garantir el funcionament i futur del CJCV, la reducció és del 50% del pressupost sobre l'exercici anterior, que ja havia estat reduït un 30%.

El CNJC i les entitats juvenils a Catalunya, ofegades econòmicament
A Catalunya les retallades també han estat considerables, sense arribar a les situacions anteriors, però forçant a reestructurar, per exemple, el funcionament del CNJC. També cal denunciar que determinats consells locals de joventut i entitats juvenils de base estan patint moltes dificultats a causa del retard o no cobrament de subvencions passades que ja havien estat resoltes i atorgades i per les complicacions existents a l’hora de presentar subvencions de cara al 2011 i que no es preveuen cobrar fins ben entrat el 2012.

Per tot això, reivindiquem:

  • Que s'abordi per part de l’administració la greu situació del jovent a causa de la crisi, amb polítiques immediates, participatives i transversals.
  • Que hi hagi voluntat i valentia política per a buscar fórmules que ens permetin no retrocedir socialment i que la crisi no la pagui qui més l’està patint i qui menys n’és responsable. Prou retallades socials!
  • Que hi hagi voluntat política de millorar el sistema democràtic i la dinamització social fomentant la participació de la gent jove, especialment a través de les associacions juvenils. Si hi ha aquesta voluntat és inconcebible que amb l’excusa de la crisi s’ofegui entitats clau com els consells de joventut.
  • Que es facin efectives les quantitats que es deuen als Consells i entitats juvenils per tal de restablir el funcionament normal d’aquests i aquestes.
  • Que es potenciï i es reconegui la tasca de foment de la participació juvenil i la funció d’escoles de valors i de ciutadania activa que representen les entitats juvenils. En conseqüència, demanem que es reforci els Consells de Joventut, en tant que espais de coordinació, representació i interlocució amb l’administració absolutament necessaris.

Per tot plegat, reclamem que es facin passos immediats per a rectificar aquestes polítiques d’ofec de l’associacionisme i la participació juvenil que deixen entreveure una voluntat d’adormir la capacitat qüestionadora i transformadora del jovent. Si no és així, cridarem a tots els i les joves de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià a mobilitzar-se i a sortir al carrer per a dir prou a unes polítiques que evidencien la voluntat de dividirnos i silenciar-nos, per tal que siguem molt més passius. Fa més de 30 anys que fem molta i molt bona feina i no permetrem que s’esborri i s’aturi amb pretextos covards!

Subscriu-te!