Actualitat

18/05/2015

Les associacions de Catalunya demanen una llei de foment i suport de l’associacionisme

La gran majoria de l’associacionisme del país, coordinades a través de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya, es mostra crític davant l’excés de regulació de l’actual redactat de la Llei del Voluntariat.Tretze federacions d’associacions representatives en el seu àmbit d’actuació han fet arribar una carta conjunta al Parlament de Catalunya en què rebutgen el redactat actual del projecte de Llei de Voluntariat, actualment en tramitació al Parlament de Catalunya, i demanen l’aprovació d’una Llei de foment i suport de l’associacionisme.
 
Aquest gest d’unitat d’una part molt significativa de l’associacionisme del país inclou el moviment veïnal, AMPA, l’associacionisme cultural, entitats corals, les entitats de cooperació, pau i drets humans, les entitats juvenils, associacions de gent gran, entitats educatives, el Consell d’Associacions de Barcelona, entitats excursionistes i associacions ecologistes, entre d’altres, i s’emmarca en el treball conjunt de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya per fomentar l’associacionisme i evitar diferents normatives que estan dificultant l’activitat associativa. Aquesta xarxa, de recent creació, ja va impulsar el mes de març un posicionament unitari contrari a la reforma de l’Impost de Societats.
 
En la carta (llegir aquí), les entitats signants demanen una llei de foment i suport a l’associacionisme que:
 
-Sigui inclusiu amb la diversitat de participació social existent al país i que reculli millor la realitat associativa.
 
-Inclogui mesures clares de foment i suport a l’associacionisme (en temes com el d’espais, fiscalitat, finançament, visibilitat, reconeixement, foment de la participació o protecció davant altres normatives)
 
-Eviti més burocràcia i regulacions per les associacions i, alhora, reguli els projectes de voluntariat per altres entitats que no són de base associativa, per garantir-ne la participació.

Per totes aquestes raons demanen l'aprovació al Parlament de Catalunya d'una Llei de foment i suport a l’associacionisme que inclogui tots aquests elements, faciliti l'activitat associativa i la protegeixi davant de diferents normatives.

Subscriu-te!