Actualitat

14/11/2011

Marc Cases, candidat del CNJC a l'Advisory Council

És l'organisme que assessora el Consell d'Europa en matèria de joventut.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) considera que el bagatge de Catalunya en l’àmbit de les polítiques de joventut (amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya com a eina principal a exportar, per exemple) és essencial a l’hora de plantejar-se una candidatura al Youth Advisory Council, l'organisme que assessora el Consell d'Europa en matèria de joventut. Per això, presenta Marc Cases, president d'Esplais Catalans, com el representant català per a ocupar una de les 12 places que hi ha per a representants d'entitats i plataformes juvenils [v. vídeo de la candidatura].

Els objectius del CNJC amb la candidatura de Cases són els següents:
- Apropar l'activitat del Consell d'Europa a la població i el món associatiu juvenil català.
- Fer present la realitat de l’associacionisme juvenil i de les polítiques de joventut de Catalunya en l’àmbit europeu.
- Aconseguir que es prioritzi la regió euromediterrània.
- Potenciar la coordinació entre la Unió Europea i el Consell d'Europa.

El Youth Advisory Council (YAC) fou creat el 1989 per a proporcionar un canal de comunicació entre la comunitat i el Govern a nivell europeu en relació amb les qüestions relatives als joves; assessorar el Consell d’Europa en assumptes d’interès per als joves i les polítiques i programes relatius als joves, així com fer seguiment de les polítiques de joventut desenvolupades per la Unió Europea; consultar amb els joves, les organitzacions juvenils i els representants dels Governs sobre les qüestions i polítiques relatives als joves; assessor en la planificació, desenvolupament, integració i implementació de polítiques i programes governamentals relacionats amb els joves; monitoritzar i avaluar la legislació i les polítiques i programes sobre els joves i per recomanar canvis si és necessari; dur a terme fòrums sobre assumptes d'interès per als joves i recollir, analitzar i proporcionar el ministre informació sobre qüestions i polítiques relatives als joves.

Els nomenaments al Youth Advisory Conuncil són per a un màxim de dos anys i compta amb dotze membres, la meitat dels quals han de ser menors de 25 anys en el moment del seu nomenament.

Subscriu-te!