27/03/2015

Mostra de suport al Consell Local de Joventut de Badalona

Des del CNJC s'insta a l'Ajuntament a reprendre el disseny del pla esmentat i incloure el CJBDN, altres entitats juvenils i jovent no associat en els espais de disseny, amb un retorn constant de l’estat del mateix.Amb les últimes notícies rebudes a través del Consell de la Joventut de Badalona (CJBDN) sobre el procés de disseny i l’aprovació del Pla Director de Joventut 2014-2017 per part de l’Ajuntament de Badalona, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC):

- Subscriu el posicionament del CJBDN i se suma a les demandes de l’entitat.

- Defensa la figura del Consell Local de Joventut com l’organisme que agrupa els interessos i demandes dels i les joves de la localitat, fet que el converteix en un pilar bàsic en la planificació dels Plans Locals de Joventut. Així queda recollit en la Llei de polítiques de joventut 33/2010, als articles 7.3 (1) i 39, apartat c (2).

- Reconeix la importància que els municipis comptin amb un Pla Local de Joventut que vetlli per les necessitats i cobreixi les mancances del jovent. Així mateix, subratlla que els Consells Locals de Joventut han de tenir un espai reconegut en tot el procés de creació del Pla Local de Joventut.El CNJC veu la no aprovació del Pla com una oportunitat per a continuar treballant-hi  i aconseguir un text beneficiós pels i les joves de Badalona.

Per tot això, des del CNJC s’insta l’Ajuntament de Badalona a:

- Reprendre el disseny del pla esmentat i incloure el CJBDN, altres entitats juvenils i jovent no associat en els espais de disseny, amb un retorn constant de l’estat del mateix.

- Reconèixer el CJBDN com a interlocutor vàlid entre l’administració i els i les joves de la ciutat de Badalona. 

Barcelona, 27 de març de 2015

(1) Article 7. Règim competencial
3. Les entitats juvenils, els consells locals de joventut i els grups de joves poden intervenir en les polítiques de joventut per mitjà de les formes de participació d’acció i interlocució reconegudes per la secció segona del capítol IV, sens perjudici de les competències de les administracions públiques.

(2) Article 39. Entitats juvenils
c) Els consells locals de joventut, en tant que ens de representació i participació formats per diversos models associatius d’un municipi, com a entitats independents de l’Administració pública que coordinen el teixit associatiu juvenil del municipi, representen les organitzacions juvenils del municipi i dialoguen amb els poders públics.
 

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.