Actualitat

24/01/2014

Participeu en l'elaboració del Pla d'Actuació Jove 2013-2016

El CNJC posem en marxa una consulta en línia per a recollir els objectius específics que ha de contenir el Pla.El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) posem en marxa una consulta en línia per a recollir els objectius específics que ha de contenir el Pla d'Actuació Jove 2013-2016, un dels dos plans d'actuació que tindrà el Projecte Jove. 

El Projecte Jove és un dels tres projectes que composen el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020 juntament amb el Projecte Govern i el Projecte Territori.

El Projecte Jove ha de contenir els objectius específics, les funcions de cada agent i les fites principals que ha d'assolir cada un d'ells en el desplegament del PNJCat. El Projecte Jove s'articula a partir de l'acció pròpia del moviment juvenil organitzat (MJO) liderat pel CNJC, amb el suport de Direcció General de Joventut i a escala local amb el suport dels ens locals. El projecte Jove disposarà de dos plans d'actuació: el PAJ 2013-2016 i el PAJ 2017-2020.

El Pla d'Actuació Jove 2013-2016 (PAJ) ha de partir dels objectius estratègics i operatius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) i ha de concretar-los en objectius específics per a cada un dels reptes que el conjunt del moviment associatiu juvenil organitzat es planteja aconseguir o sobre els quals vol contribuir de cara a l'any 2016. 
 
El CNJC ha de liderar l'elaboració del PAJ, i és per això que posem en marxa la consulta en línia per a recollir els objectius específics que ha de contenir el Pla i que tenen a veure amb el treball de les entitats i organitzacions juvenils. Així doncs us demanem que incorporeu mesures concretes o objectius específics per aquells objectius estratègics (i els seus objectius operatius) que considereu que el CNJC i el moviment organitzat juvenil han d'aconseguir a mitjà termini, de cara a l'any 2016.
 
Tingueu en compte que no cal que proposeu mesures concretes que ha de portar a terme l'Administració, doncs les mesures que ha d'implementar l'Administració apareixeran al Pla d'Actuació de Govern i al Pla d'Actuació de Territori. El que ha d'incloure el PAJ són objectius a acomplir pel CNJC i el moviment organitzat juvenil, i no pas per l'Administració. Així doncs, heu de posar aquelles mesures que d'alguna manera ja són tasques del CNJC i del MAJ, però amb l'òptica de l'acompliment a tres anys vista (2016).
 
Hem preparat un qüestionari per cadascun dels eixos del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, podeu contestar els que considereu més adients i afins al treball de la vostra entitat:
 
Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut

Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut

Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva
 

El termini per respondre els qüestionaris acaba el dia 23 de febrer.

 

Subscriu-te!