07/06/2019

La perspectiva juvenil i associativa al nou pla de cooperació

Enguany s’ha aprovat l’esborrany del nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022. El CNJC, com a membres del Consell de Cooperació, hem tingut l’oportunitat de dur a terme un procés d’incidència, conjuntament amb altres entitats del tercer sector i diversos agents de la societat civil (LaFede.cat, Consell Nacional de les Dones, CCOO, UGT i altres experts).

Tot i els desencants que anunciava La Fede davant els aspectes en relació a l’escenari econòmic del nou pla, els nostres objectius de garantir que s'inclogués la perspectiva juvenil i associativa en el nou pla, així com les línies polítiques que es recullen en les diferents resolucions aprovades per les entitats del CNJC, s’han assolit i hem pogut incidir-hi.

D’aquesta manera, les nostres propostes i demandes van ser acceptades. Entre aquestes, destaquem especialment:

  • Inclusió de l'Enfocament de Gènere i de Drets Humans en la concreció de projectes.
  • Priorització de Palestina i el Sàhara Occidental com a territoris prioritaris per a la cooperació catalana.
  • Reconeixement dels i les joves com a agents subjectes i impulsors per a la transformació, la pau i la justícia global, i no només com a objectes de la cooperació, tal i com passava fins ara.
  • Augment dels recursos econòmics destinats a la cooperació, pau i drets humans triplicant la partida actual d’aquí fins el 2022 i, arribant al 0,7% del pressupost l’any 2030.
Durant els propers 3 anys, el CNJC en conjunt amb les entitats referents en l'àmbit de la cooperació, els drets humans i la pau, farem seguiment del desplegament d'aquest pla i, especialment, dels compromisos esmentats anteriorment. El CNJC seguirem fent incidència per tal que el jovent siguem actors clau en la presa de decisions i per a que els plans estratègics governamentals continuïn incloent la perspectiva juvenil, feminista i de drets humans.

Què és el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament?

Es tracta del principal document tècnic que guia la política de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament. A partir d’un procés participatiu amb diferents actors, es fixen les prioritats geogràfiques i sectorials, els objectius estratègics, els resultats que es pretenen obtenir, i també els recursos humans, materials i econòmics necessaris per a la seva consecució. El Pla també indica les línies de coordinació i col·laboració amb altres agents públics o privats, bilaterals o multilaterals per al reforçament dels objectius estratègics de la cooperació pública catalana.

 

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.