Actualitat

16/09/2014

Posicionament conjunt sobre Associacionisme i Voluntariat

Diverses entitats del món associatiu, federacions de segon i tercer grau, han estat treballant plegades per tal de poder elaborar un posicionament de consens entorn l'associacionisme i el voluntariat.

Diverses entitats del món associatiu, federacions de segon i tercer grau, han estat treballant plegades per tal de poder elaborar un posicionament de consens entorn l'associacionisme i el voluntariat, arran de l'aprovació del projecte de Llei del Voluntariat el passat 10 de desembre del 2013 al Parlament de Catalunya.

Des del CNJC creiem que aquest consens és important, sobretot perquè es posa en valor la riquesa del model associatiu, tot demanant una política pública de foment, suport i reconeixement a l'hora de desenvolupar qualsevol marc normatiu envers aquesta qüestió. Adjuntem a la notícia el posicionament consensuat, que continuarà obert a més adhesions.
 

Subscriu-te!