Actualitat

16/11/2017

#SomNecessàries, res ens atura! Subvencions desbloquejades

El passat 23 d'octubre la Generalitat de Catalunya va anunciar el bloqueig, per part del Govern espanyol, de més de 10 milions d'euros dirigits a finançar projectes associatius juvenils, socials i comunitaris. Davant d'aquesta situació, el jovent organitzat vam iniciar una campanya d'incidència conjunta per demanar explicacions i el desbloqueig immediat d'aquestes partides. Avui, la Direcció General de Joventut ens ha confirmat que s'han desbloquejat definitivament les subvencions.

La notícia de la suspensió va suposar un trasbals important per a tot l'associacionisme català, que va veure com podia perillar la qualitat dels seus projectes, les estructures tècniques i, en definitiva, el futur de les mateixes entitats. En resposta a aquesta situació, es va començar a treballar per desencallar el bloqueig juntament amb els diferents Departaments i Direccions de la Generalitat de Catalunya. Arribat el desenllaç, una vegada més, gràcies a la coordinació i el suport mutu de l'associacionisme d'aquest país, s'ha demostrat que l'acció exercida col·lectivament és un element clau per tal de defensar els nostres drets.

Subscriu-te!