Actualitat

10/01/2013

Trobada Euromediterrània de Joventut: Joves i Transformació social

Tindrà lloc de l’11 al 15 de març a la ciutat de Barcelona.

La Trobada Euromediterrània es realitzarà enguany de l’11 al 15 de març a la ciutat de Barcelona. La Trobada Euromediterrània 2013 pretén ser un espai d’encontre entre joves de diferents procedències amb un interès comú, conèixer les problemàtiques i necessitats dels i les joves a la regió mediterrània.

Aquesta actuació té com a objectius:

- Promoure l’actitud emprenedora entre els i les joves com eina de transformació social
- Facilitar el treball en xarxa entre els dues ribes mediterrànies
- Fomentar la creativitat, la innovació, l’esperit crític i la participació a la regió
mediterrània
- Potenciar el debat juvenil i l’acció conjunta per a la millora de les condicions de vida dels
i les joves a l’espai mediterrani.

La trobada contempla formacions pràctiques en emprenedoria social, educació en DDHH i cultura de pau i tècniques de transformació social creatives a través de la participació, l’art i les noves tecnologies. Es preveu la participació de 44 joves procedents dels països de la tota conca mediterrània líders de projectes, actuacions o iniciatives transformadores als seus països. Les persones interessades hauran de complimentar la fitxa de la candidatura adequadament i documentar gràficament el projecte pel qual es vol participar a la trobada.

Es valoraran els projectes innovadors, que tinguin un impacte tangible en la transformació d’alguna problemàtica o necessitat concreta i en el que els i les joves tinguin un paper protagonista.

Els requisits són:

- Tenir entre 25 i 35 anys
- Coneixement alt de l’anglès, es valorarà el coneixement del francès.
- Liderar o participar activament del projecte presentat.

Es confirmarà l’acceptació de la candidatura i per tant de la participació a la trobada a principis de febrer del 2013.
Les persones seleccionades es comprometen a estar tots els dies de la trobada participant activament de totes les activitats i allotjant-se a l’alberg a on es farà la trobada. Qualsevol absència haurà d’estar degudament justificada.

La llengua de treball de la Trobada serà l’anglès.

Subscriu-te!