Actualitat

20/06/2011

Unanimitat en el suport del CNJC al 15M

Totes les entitats assistents al Comitè Executiu del 18 de juny així ho van aval·lar.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) va celebrar, dissabte 18 de juny, la 24a Assemblea General Extraordinària (AGE) i el Comitè Executiu, l'òrgan de decisió entre assemblees, amb l'assistència de representants de diverses entitats juvenils membres de ple dret.
A l'AGE es van formalitzar les baixes d'entitats que portaven incompliments acumulats, com el pagament de quotes o l'absència a assemblees, i que són l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC), l'Associació d'Estudiants i Joves de Guinea Equatorial (AEJGE), l'Associació Internacional Joventut Idente, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el Centre Cristià d'Universitaris (CCU) i l'Agrupació d'entitats Rialles de Catalunya. No obstant això, totes elles poden tornar a demanar l'ingrés al CNJC en tot moment.

Així mateix, el fins dissabte secretari del CNJC de ciutadania, comunicació i gestió econòmica i laboral, Joaquim Vivas (Jove Cambra Internacional) va presentar la seva dimissió.

En quant al Comitè Executiu, es va exposar el Pla de Treball 2011-2012, es va explicar l'estat actual del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya, de la Llei de Polítiques de Joventut i de la Fundació Triangle Jove, i es van repassar la 1a i 2a Àgora Jove, el nou espai de participació creat pel CNJC aquest 2011. Finalment, es van presentar, debatre i aprovar resolucions sobre el suport del CNJC al moviment del 15M, en contra de les retallades socials, sobre la Llei Òmnibus, contra les actituds racistes i xenòfobes i sobre ciutadania [consulta-les als fixters adjunts].

Subscriu-te!