Agenda

30/03/2017

Grup de treball MOBILITAT

Hora: 19h
Lloc: Seu del CNJC (plaça de Cardona 1-2, 1r. Barcelona)

L'objectiu del grup de treball és per una banda, presentar els resultats de l'estudi "Bases per una mobilitat sostenible, segura saludable, accessible i assequible per a la gent jove de Catalunya" i per l'altra, treballar conjuntament en l'anàlisi, formulació i priorització de propostes.

Malgrat alguns canvis en els hàbits de mobilitat sorgits arran de la crisi econòmica, encara avui resulta hegemònic l'ús del vehicle privat motoritzat. Aquest model, no resulta neutre en termes generacionals, ja que penalitza de forma significativa a les persones joves, incidint sobre les seves condicions de vida, la seva autonomia i oportunitats d'emancipació. 
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha impulsat un estudi adreçat al col·lectiu jove, on s'analitzen les dades i el context actual entorn de la mobilitat i el transport públic. D'aquest estudi volem extreure'n propostes de millora sostenible (en l'àmbit d'inversions, canvis en la xarxa de transports, incentivació de l'ús de transport públic, canvi en el sistema tarifari o bé el finançament de la xarxa) que orientin el treball de participació, interlocució i incidència política del Consell.

 

CNJC
Seu CNJC (Pl. Cardona, 1-2. Barcelona)

Subscriu-te!