16/07/2018

“La participació és el veritable motor de canvi”

Parlem amb Casals de Joves de Catalunya i la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, associacions que coordinen dos dels tres projectes premiats a la 16a edició dels Premis de l’Associaionisme Juvenil Català.

Casals de Joves de Catalunya (CJC): 
És una federació que agrupa associacions juvenils per l’autogestió, la democràcia, la laïcitat i la transformació social. Desenvolupen activitats de lleure juvenil que busquen la implicació dels i les joves, i treballeN conjuntament amb la idea d’optimitzar recursos, intercanviar experiències i donar suport a tots els projectes que sota els principis que comparteixen  vulguin sumar-s’hi.

El projecte “Educar en participació, una assignatura pendent!” consisteix en una assignatura anual dirigida a estudiants de secundària que parteix d’una aposta per promoure la participació de l’alumnat en el seu entorn. La iniciativa, que s’emmarca dins l‘assignatura de “Cultura i valors ètics”, és tan sols el principi d’un camí a recórrer cap a una cultura més participativa i cap a l’empoderament dels i les alumnes. ​

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec (CEPS):
Poble-sec per a tothom agrupa el conjunt de projectes socials impulsats des de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, que tenen la finalitat d’afavorir la convivència al barri i treballar per la inclusió social.

“Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom” és el projecte de l’entitat que, tradicionalment, ha atès i continua atenent a veïns i veïnes noves a la ciutat i al barri. Des de l’any 2014 es va decidir treballar certs aspectes de manera més concreta per tal de donar cabuda i veu als i les joves d’entre 16 i 25 anys que necessitaven suport i acompanyament en la recerca de feina. Més endavant, amb el projecte “Aula A+A+” es va ampliar el perfil a noies i nois sense referents familiars al territori, amb necessitats més vinculades a l’acollida sociolingüística i les competències bàsiques. Actualment la iniciativa ajuda el jovent a assolir les seves necessitats d'acollida, de formació, laborals, d’acompanyament, de lleure, de convivència, etc.

Per què és tan important l'educació en la participació?

CJC: La participació és un dels principals indicadors del sistema democràtic. La ciutadania no es pot entendre com un estatus, sinó com un comportament actiu vers la societat. La participació és l’instrument per exercir la ciutadania. Una ciutadania dinàmica i en constant revisió, una forma de relacionar-se en societat i de formar-ne part, com un element actiu de l’espai públic. La participació és el veritable motor de canvi per a la transformació cap a una societat inclusiva.
Creiem fermament que a participar s'aprèn participant. La participació és una actitud, una manera de fer. No es pot transmetre teòricament, s'ha d'interioritzar. I és aquí on trobem un dels principals factors de la manca de consciència de ciutadania activa, i es que no ens eduquem en participació.

CEPS: Educar en la participació és clau en tots els contextos, àmbits del treball i de l’actuació social. Però en el cas del jovent nouvingut ho és encara més. Participar d’un entorn implica viure’l, aportar-hi i rebre’n. L’aprenentatge en la llengua d’acollida, fer xarxa amb altres nois i noies, o fins i tot, disposar dels recursos i col·laboració de les associacions és clau per acabar sent i sentint-se plenament vinculat/da i reconegut/da tant al barri com a la ciutat.

Quins són els reptes del projecte a mig termini?

CJC: L’entrada en vigor del Decret 187/2015 determina que els estudiants de l’ESO han de realitzar tasques de de millora del seu entorn social, enteses com a “servei comunitari”. Cada cop més instituts ens demanen fer l’assignatura com un projecte per desenvolupar aquests “serveis comunitaris”. El segon repte es desprèn de l’anterior, i és que estem tenint tanta demanda de desenvolupament de l’assignatura en diferents instituts, que no tenim recursos econòmics suficients per donar-hi resposta. Malgrat que rebem diferents subvencions d’organismes públics, encara ens costa aconseguir que els ajuntaments o districtes s’impliquin econòmicament en el suport del projecte.

CEPS: Per a nosaltres el més important, com a entitat, és poder mantenir-nos en el mateix nivell d’atenció i de qualitat a les persones i joves atesos. El factor econòmic és vital però també som conscients que ens hem de mantenir receptius, flexibles i creatius a l'hora d’encaixar les noves demandes de les persones ateses i poder així mantenir la qualitat dels serveis i les activitats projectades. Creiem fermament en el poder de la participació social com a element d'apropament i coneixement mutu entre veïns i veïnes, i per això ens impliquem de manera directa i constant en activitats i festes de ressò al barri: Festa Major, Mostra d’entitats, Nadal Solidari, etc. Però també n’afegim de noves com el sopar veïnal de Ramadà (Iftar); les trobades intergeneracionals i interculturals del Compartim Poble-sec i les activitats conjuntes amb altres entitats del barri.

Què és per a vosaltres l’associacionisme juvenil? 

CJC: La clau de l’associacionisme es troba en la confluència de persones joves d’un mateix territori que, tot i les seves diferències individuals, es comprometen, s’impliquen i es mobilitzen en pro d’un projecte associatiu i educatiu comú, amb la pretensió d’arribar a desenvolupar una alternativa de transformació capaç  d’impulsar un sistema de vida diferent a l’existent. El sentit d'associar-se respon a la voluntat de treballar conjuntament. La idea és que la xarxa d’inèrcies faciliti optimitzar recursos, intercanviar experiències, ser més capaços d’incidir en les temàtiques que ens afecten com a col·lectiu i a través del treball voluntari. Per a nosaltres, associar-se vol dir autogestió, associar-se vol dir decidir i vol dir actuar.

CEPS: Riquesa i motor de ciutadania activa, forta i conscient. No obstant, cal fomentar la representació de determinats col.lectius de joves que, potser per desconeixement o per manca de temps i recursos, no acaben de fer aquest salt. Vet aquí un repte clar de futur. L'associacionisme juvenil és un bon motor de la nostra societat, promotor de nous projectes i accions; és el camí de la transformació, de propostes de millora i d'atenció a la diversitat i la pluralitat que ens envolta.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.