Campanyes

Becàries Precàries

Els convenis i contractes de pràctiques són i han estat en algun moment una realitat de moltes persones joves davant la necessitat de fer-se un lloc en el món laboral per tal de poder garantir l’emancipació juvenil i construir projectes de vida a mitjà i a llarg termini. La campanya ‘Becàries Precàries’ té l'objectiu de posar sobre la taula les condicions precàries del jovent amb les pràctiques laborals i formatives per tal d'aconseguir un conveni de pràctiques dignes. 

Les dades:
Per aquest motiu, l'estiu de 2019 vam recollir experiències juvenils a través d'una Bústia per poder poder obtenir dades i així poder comptar amb una panoràmica més àmplia per fer una radiografia de la situació actual i conduir més endavant un futur procés d’incidència política. Segons els primers resultats obtinguts, bona part de les persones que han respost accedeixen a les pràctiques a través de la universitat, mitjançant un conveni de pràctiques, en molts casos, curriculars, i per tant, pagant el cost dels crèdits universitaris com una assignatura més. La majoria ho compaginen amb estudis i altres feines, i a més, bona part realitzen més d’un període de pràctiques.

En els primers resultats, també s’evidencia una manca de compromís per part dels centres de formació per garantir els requisits mínims que exigeixen els convenis de pràctiques i unes condicions dignes: mínima remuneració, pràctiques adients als estudis, seguiment i tutorització de qualitat de les pràctiques, possibilitat de conciliació... D’altra banda, una de les principals denúncies més comunes que hem rebut és la falta d’un projecte educatiu darrere les beques. La majoria de les joves que han participat assegura haver dut a terme principalment tasques estructurals i administratives durant les pràctiques que poc tenen a veure amb els seus estudis.  En definitiva, veiem com moltes empreses fan un ús fraudulent dels convenis i contractes de pràctiques per tal d’evitar noves contractacions laborals i així abaratir els costos.

No demanem la Lluna, volem un REGISTRE ÚNIC:
Una de les principals dificultats afegides amb què comptem avui dia és que no hi ha un registre únic dels convenis i contractes de pràctiques. Per aquest motiu, ens és impossible saber quantes persones joves es troben en aquesta situació, i quines condicions ofereixen els convenis i contractes de pràctiques.
El primer pas per poder revertir la situació d'estancament i precarietat provocat per l'ús fraudulent de les pràctiques és el d'establir un registre que englobi totes les dades de les pràctiques laborals i formatives.

Experiències personals: navega pel canal de YouTube!

Males pràctiques en empreses:

 • Tasques estructurals: Els convenis i contractes de pràctiques no han d'estar encarats a assumir tasques estructurals de l'activitat de l'empresa. Si la plaça de becària assumeix bàsicament tasques necessàries per al desenvolupament de l'empresa, és il·legal.
 • Beques per abaratir costos: Sovint, empreses i administracions, utilitzen les persones en pràctiques per estalviar-se contractar treballadores,ja que el cost de la mà d'obra, és menor.
 • Impagament: Massa sovint, la recompensació econòmica promesa acaba per no arribar.
 • Manca de projecte formatiu: Tal i com el seu nom indica, les pràctiques tenen o haurien de tenir un objectiu eminentment formatiu. Si a les pràctiques no s'ofereix ni se segueix un programa formatiu i/o pedagògic, és irregular.
 • Incompliment de conveni: El conveni diu una cosa i la realitat n'és una altra. Pel que fa a la remuneració, a la jornada laboral i a les tasques.
 • Allargament irregular de les pràctiques: Els convenis i contractes de pràctiques tenen una temporalitat reduïda. Moltes empreses s'aprofiten de la desprotecció legal de les joves becàries per tal d'allargar una situació irregular que els permet abaratir costos.
 • Tutorització nul·la o insuficient: El projecte formatiu de les pràctiques ha d'estar liderat per una persona de referència que exerceixi la figura de tutor/a. En massa casos aquesta figura és només formal però no real.
 • Remuneració mínima o nul·la: A banda de ser un projecte formatiu, les pràctques també haurien de considerar-se com una forma de treball. Massa vegades no són remunerades i en cas que ho siguin, molt sovint la recompensació econòmica és insuficient.

Conseqüències:

 • Precarització del jovent: Les condicions descrites anteriorment provoquen que les pràctiques acabin contribuint a la perpetuació de la precarització del jovent.
 • Sobrequalificació: Molt sovint, per accedir a determinats convenis i/o contractes de pràctiques es demana una qualificació molt alta, que després no es correspon amb el lloc de treball i tasques assignades. Un gruix important del jovent està sobrequalificat amb una experiència laboral insuficient i unes condicions indignes.
 • Encadenament consecutiu de pràctiques: Les pràctiques són gairebé un pas obligatori en la majoria de trajectòries professionals. Des de les empreses es promet que les pràctiques són una experiència formativa i laboral de primer ordre, però després a l'hora de contractar personal, no es té en compte com una experiència formativa. Això provoca que les poques oportunitats laboral del jovent es tradueixin sobretot i bàsicament en ofertes de pràctiques.
 • Fracàs en la inserció laboral: Les pràctiques no són considerades com a experiència laboral i això provoca un estancament de les vides professionals del jovent. L'accés a llocs de treball dignes acaba sent una missió impossible.
 • Dificultat d'emancipació: La baixa remuneració i la inestabilitat provocades per les pràctiques laborals i/o formatives, òbviament, contribueixen a la precarietat i a la baixa taxa d'emancipació del jovent. Si les joves no tenim una feina digna, no podem independitzar-nos ni ser autònomes.
 • Estancament en la no cotització: De pràctiques en pràctiques i la cotització no arriba mai.
 • Manca de drets laborals: Els convenis i contractes de pràctiques no són considerats legalment com una feina. Aquest fet desprotegeix el jovent dels seus drets com a treballadores.
 • Aprenentatge nul o limitat: No hi ha projecte formatiu, per tant, se'n ressenteix l'aprenentatge. No volem fer fotocòpies ni cafès!

Què demanem a les universitats?

 • Que totesles pràctiques que ofereixen siguin remunerades i amb quantitats dignes.
 • Horaris de classes comginables amb feina i pràctiques.
 • Seguiment i tutorització adequades.
 • Assegurar l'existència d'un projecte formatiu.
 • Oferta d'un nombre suficient de pràctiques per a tot l'estudiantat.
 • Pràctiques adients als estudis cursats.

Quines pràctiques volem?
El CNJC creiem que les pràctiques haurien de ser una primera experiència per aprendre i formar-se, així com per obrir les portes del món laboral. Tanmateix, el marc legal actual de les pràctiques permet l’abús de certes empreses sometent el jovent a condicions molt precàries: sense remuneració, jornadesl excessives, projecte formatiu nul o escàs, zero possibilitat de contractació, sense vacances, sense cotitzar a la Seguretat Social…

Aquest fet perpetua la precarització del jovent i les desigualtats de classe. A més, a l’hora d’estudiar la situació actual ens trobem amb la problemàtica de la mancança de dades al respecte, especialment en les pràctiques formatives (curriculars) en les que no hi ha un registre unificat dels convenis. D’altra banda, pel que fa a les pràctiques laborals (extracurriculars), s’han duplicat en els darrers cinc anys.

Consulta a Twitter el'etiqueta #BecàriesPrecàries!

Notícies relacionades:

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.