Què és la borsa i per a què serveix?

LA BORSA DE FORMACIÓ I FACILITACIÓ DEL CNJC

La creació d’una borsa de formació neix de la voluntat del CNJC d’oferir formacions de temes d’ interès per a les seves entitats membres així com per a entitats externes. El CNJC vol contribuir a ampliar el debat entorn a temes com el racisme, el feminisme, la salut emocional i la millora de la gestió dels Consells i Associacions de Joventut, entre d’altres.

Per altra banda, el CNJC compta amb una borsa de facilitació per acompanyar els diversos processos que poden viure les seves entitats membres o externes.  Així doncs, el CNJC vol facilitar la creació i consolidació de Consells i Associacions juvenils, acompanyar processos de resolució de conflictes, de gestió de poder i dinamitzar espais i debats. 

Dues borses, doble rol: formació i facilitació

La borsa del CNJC és doble ja que vol donar resposta a necessitats formatives i també vol acompanyar i facilitar processos interns de les entitats.

 

Borsa de formació:
 
Mai no deixem d'aprendre i per això el CNJC oferim formacions a les entitats en aquells temes que hem identificat com a temes d'expertesa del CNJC. La borsa de formació aportarà continguts en temes estratègics per al CNJC i que considerem rellevants per a la joventut, com per exemple la perspectiva de gènere i intercultural en els espais associatius juvenils.
 
Borsa de facilitació:

Viure, conviure i créixer dins de les organitzacions no és fàcil, surten necessitats, oportunitats i conflictes que, sovint, ens demanen que aturem la màquina i ens posem a pensar com i perquè fem les coses. La facilitació de grups pretén acompanyar a grups en aquests tipus de situacions. Conflictes amb els diferents tipus de compromís o amb la puntualitat, decisions que no s'acaben de prendre mai o encarar una nova línia de treball d'una manera més sana i inclusiva són alguns dels exemples dels que poden aportar algunes sessions de facilitació a l'entitat.
 

 

El catàleg de la borsa

Consulta les fitxes! 

Temes Borsa de formació 2017-2018 

Temes Borsa de facilitació 2017-2018 

La borsa del CNJC s'ha especialitzat en aquests temes concrets, tot i així, som flexibles i ens adaptem a les vostres necessitats. Contacteu-nos i en parlem!

MEMBRES de la borsa

Borsa de formació i facilitació

  • Marina Sánchez
  • Martí Zamora
  • Clara Giberga
  • Joana Rafart
  • Joana Pineda
  • Marina Girona
  • Marc Piera
  • David Nàcher
  • Alba Casqueiro
  • Dani Vidal

 

Contacta amb nosaltres!

Si vols rebre una formació en les temàtiques anteriors, fes-la en aquest enllaç
Si necessites una facilitació, fes la teva demanda en aquest enllaç

Per a qualsevol dubte, contacteu-nos a borsa@cnjc.cat o truqueu al 93.368.30.80

Documents adjunts 

Subscriu-te!