Què és la borsa i per a què serveix?

LA BORSA DE FORMACIÓ I FACILITACIÓ DEL CNJC

La creació d’una borsa de formació neix de la voluntat del CNJC d’oferir formacions de temes d’ interès per a les seves entitats membres així com per a entitats externes. El CNJC vol contribuir a ampliar el debat entorn a temes com el racisme, el feminisme, la salut emocional i la millora de la gestió dels Consells i Associacions de Joventut, entre d’altres.

Per altra banda, el CNJC compta amb una borsa de facilitació per acompanyar els diversos processos que poden viure les seves entitats membres o externes.  Així doncs, el CNJC vol facilitar la creació i consolidació de Consells i Associacions juvenils, acompanyar processos de resolució de conflictes, de gestió de poder i dinamitzar espais i debats. 

 

Dues borses, doble rol: formació i facilitació

La borsa del CNJC és doble i assumeix les següents funcions diferenciades:
 

Borsa de formadors/es:
 • Oferir formacions en temes d’interès identificats pel CNJC biennalment.
 • Formar-se internament en els temes d’interès del CNJC per poder oferir formacions de qualitat.
 • Planificar i avaluar totes les activitats de formació en coordinació amb el CNJC.
 • Redactar i sistematitzar guies de les formacions desenvolupades.
 • Contribuir a les publicacions i recursos educatius del CNJC aportant continguts quan ho requereixi el CNJC.
Borsa de facilitadors/es:

Viure, conviure i créixer dins de les organitzacions no és fàcil, surten necessitats, oportunitats i conflictes que, sovint, ens demanen que aturem la màquina i ens posem a pensar com i perquè fem les coses. La facilitació de grups pretén acompanyar a grups en aquests tipus de situacions. Conflictes amb els diferents tipus de compromís o amb la puntualitat, decisions que no s'acaben de prendre mai o encarar una nova línia de treball d'una manera més sana i inclusiva són alguns dels exemples dels que poden aportar algunes sessions de facilitació a l'entitat.

 • Dinamitzar i acompanyar debats, processos de grup i espais de coneixença.
 • Formar-se internament en metodologies i eines de facilitació per poder oferir sessions de qualitat.
 • Planificar i avaluar totes les facilitacions en coordinació amb el CNJC.
 • Contribuir a les publicacions i recursos educatius del CNJC.

El catàleg de la borsa

Temes Borsa de formadors/es 2017-2018 

 • Consell Nacional i Consells Locals: què són, per a què serveixen, com s’organitzen?
 • Gestió de consells i associacions juvenils: subvencions, estatuts i paperassa 
 • Introducció a la perspectiva feminista i interseccionalitat 
 • Violències Masclistes i Xarxes Socials 
 • Salut Mental i Emocional 
 • Racisme, migracions i interculturalitat 
 • Economia Feminista 

Temes Borsa de facilitadors/es 2017-2018 

 • Acompanyament en la creació i consolidació Consells Locals de Joventut 
 • Acompanyament de processos per a entitats 
 • Resolució de conflictes i treball de cures a les entitats 
 • Protocols de violències masclistes en espais d’oci 
 • Dinàmiques de coneixença
 • Dinamització de debats i grups de treball 

MEMBRES de la borsa

Borsa de formació

Bàrbara Casas
Clara Giberga
David Nàcher
Joana Rafart
Marc Piera
Marina Girona
Marina Sánchez
Martí Zamora

Borsa de facilitació

Alba Casqueiro
Bàrbara Casas
Clara Giberga
Dani Vidal
David Nàcher
Joana Pineda
Joana Rafart

 

Contacta amb nosaltres!

Si vols rebre una formació en les temàtiques anteriors, fes-la en aquest enllaç
Si necessites una facilitació, fes la teva demanda en aquest enllaç

Per a qualsevol dubte, pots contactar-nos a internacional@cnjc.cat o trucar al 93.368.30.80.

Subscriu-te!