El per què, línies de treball i objectius

LA BORSA DE FORMACIÓ DEL CNJC

Per què una borsa de formadors i formadores del CNJC?

La creació de una borsa de formadors i formadores neix d’una necessitat concreta del CNJC, la necessitat de sistematitzar la part de formació del mateix CNJC per a arribar a un estàndard formatiu en línea amb els demés CNJ, tan europeus com extra europeus. L’experiència de les borses de formadors i formadores dels demés CNJ demostra que una borsa pot contribuir moltíssim al creixement del CNJC: contribuirà a dissenyar i implementar noves estratègies educatives o enfortir les ja presents; desenvoluparà i portarà a terme les activitats de formació, tant les organitzades pel CNJC com les organitzades per les entitats afiliades; contribuirà activament a la formulació i implementació de les politiques de joventut del Consell; promourà la participació juvenil dins del Consell i de les entitats afiliades mitjançant les activitats que portarà a terme, atraient els joves.

Línies de treball de la borsa de formadors i formadores:

• Facilitació de processos: És important que el discurs del CNJC vagi creixent i abasti noves perspectives, noves realitats i alternatives. Cal que es creï un discurs sobre noves realitats, sobre temes d'interès per la gent jove i de protecció davant de la societat i l’administració. Tenir persones formades amb eines per facilitar aquests processos és un avantatge pel propi CNJC (les diferents parts de la seva estructura) i les entitats membres.

• Formació en temes de discurs del CNJC: Ja que el CNJC té certs temes molt clars, es important intentar que el seu discurs en aquests temes arribi quant més lluny millor. Els temes a tractar podrien ser: participació juvenil, associacionisme, els consells locals de joventut com a model de participació local, emancipació juvenil, etc.
 
Objectius de la borsa de formadors i formadores del CNJC:

• Reunir sota un mateix paraigües, formadors/es i persones expertes en diferents matèries de rellevància pel CNJC.

• Dotar de competències a persones per tal que puguin tant fer formacions, com facilitar processos de debat i creació de discurs dins del CNJC.

• Contribuir a la definició de unes polítiques de formació a l’àmbit associatiu català.

• Dotar de competències a aquestes persones per tenir un impacte a nivell internacional.

• Contribuir a la definició de polítiques de formació dins de les plataformes internacionals (com per exemple el YFJ).

Consulteu el fulletó d'informació sobre la Borsa de formadors/es:

 

 


Contacte:
Tens alguna demanda per la nostra Borsa de Formadors/es? Fes-la en aquest enllaç! Ens posarem en contacte amb tu com més aviat possible.
Per a qualsevol dubte o esclariment, pots contactar-nos ainternacional@cnjc.cat o trucar al 93.368.30.80.
 

Activitats realitzades

Aquestes són les ACTIVITATS REALITZADES per la borsa de formadors i formadores en els darrers anys:

Títol: Trobada Jove al Sàhara: enfortint la cooperació entre els col•lectius de joves Saharauís i Catalans
Quan: Del 9 al 11 d'abril de 2010
On: Manresa

Títol: Àgora Jove - Joves i Treball: què podem fer per no viure pitjor que els nostres pares?
Quan: 29 i 30 de gener de 1011
On: Coma-Ruga

Títol: Àgora Jove - Joves d’orígens diversos, construïm ciutadania.
Quan: 29 i 30 de maig de 2011
On: El Masnou

Títol: “Beyond borders” Euro-Mediterranean Training Course - Exploring innovative approaches of Non Formal Education for intercultural youth work
Quan: Del 2 al 9 de juny de 2011
On: El Masnou

Títol: XIII Trobada del Triangle Jove - #TrobadaTJ. Els temps estan canviant [2.0]
Quan: Del 21 al 23 d'octubre de 2011
On: Menorca

Títol: Àgora Jove - Participació i democràcia
Quan: 20 i 21 de gener de 2012
On: Vic

Títol: Àgora Jove – Convivència i Espai Públic
Quan: 19 i 20 de maig de 2012
On: Manresa

Títol: Euro-Mediterranean Training Course - Youth participation and associativisme 
Quan: 9 i 17 de juny de 2012
On: Masnou

Títol: Trobada del Triangle Jove 
Quan: 19, 20 i 21 d’octubre de 2012
On: Coma-Ruga

Títol: Formació de formadors i formadores 
Quan: 6 al 9 de desembre de 2012
On: El Masnou

Títol: Àgora Jove – Participació i presa de decisions al CNJC
Quan: 2 i 3 de febrer de 2013
On: Vic

Títol: Trobada Euromediterrània de Joventut: Joves i Transformació social
Quan: 12 al 15 de març de 2013
On: Barcelona

Títol: Àgora Jove – El sistema educatiu, present i futur
Quan: 4 i 5 de maig de 2013
On: El Masnou

Títol: Formació de formadors i formadores
Quan: 27 al 30 de juny de 2013
On: El Masnou
 

Protocol de la borsa de formadors/es

A continuació us detallem el PROTOCOL de la borsa de formadors i formadores del CNJC:

El projecte:

Una borsa de formadors i formadores és un grup de persones que tenen experiència en activitats de formació, amb diferents col·lectius, en diferents àmbits i amb diferents metodologies. Normalment es vincula a una associació, una organització o una plataforma d’entitats. Cada borsa de formadors i formadores funciona de forma diferent i té un rol definit dintre de cada entitat: pot ser un grup encarregat de portar a terme tasques de formació, de dissenyar i implementar estratègies educatives, o un simple recurs obert per a l’entitat o les entitats (en el cas de les plataformes, com és el CNJC). Els formadors i les formadores d'una borsa generalment porten a terme formacions, facilitacions, moderacions, actuen com a especialistes en els esdeveniments organitzats per a l’entitat per a la qual presten els seus serveis.
 

La creació d’una borsa de formadors i formadores neix d'una demanda de les entitats del CNJC en el Pla de Treball 2010-11: la necessitat de sistematitzar la part de formació del mateix CNJC per a arribar a un estàndard formatiu en línia amb altres consells tant europeus com extra-europeus. L’experiència de les borses de formadors i formadores d'altres consells demostra que una borsa pot contribuir molt en el creixement del CNJC: contribuirà a dissenyar i implementar noves estratègies educatives o enfortir les ja presents; desenvoluparà i portarà a terme les activitats de formació, tan les organitzades pel CNJC com les organitzades per les entitats afiliades que ho sol·licitin; contribuirà activament a la formulació i implementació de les polítiques de joventut del Consell; promourà la participació juvenil dintre del Consell i de les entitats afiliades mitjançant les activitats que portarà a terme, atraient a les persones joves.

 
Els objectius de la borsa de formadors i formadores són els següents:

1. Reunir sota un mateix paraigües, formadors/es i persones expertes en diferents matèries de rellevància pel CNJC.
2. Dotar de competències a persones per tal de que puguin tant fer formacions, com facilitar processos de debat i creació de discurs dins del CNJC.
3. Contribuir a la definició d'unes polítiques de formació en l’àmbit associatiu català.
4. Dotar de competències a aquestes persones per tenir un impacte a nivell internacional.
5. Contribuir a la definició de polítiques de formació dins de les plataformes internacionals (com per exemple el YFJ).
 
Així doncs, entenem que una borsa de formadors del CNJC, seria de gran rellevància tant pel CNJC com per a les seves entitats de base, així com a nivell de representació del CNJC en l'àmbit internacional.

La borsa de formadors i formadores del CNJC s’encarregarà de portar endavant els projectes, de coordinar i recolzar les línies de treball de l’àrea de formació que tenen a veure amb la facilitació de processos i la formació en temes de discurs del Consell, tot evitant trepitjar-se amb serveis que ofereixen les entitats membres del CNJC.

 

Rols de la borsa de formadors/es:

* Facilitació de processos (facilitadors/es)
És important que el discurs del CNJC vagi creixent i abasti noves perspectives, noves realitats i alternatives. Cal que es creï un discurs sobre noves realitats, sobre temes d'interès per la gent jove i de protecció davant de la societat i l’administració. Tenir persones formades amb eines per facilitar aquests processos és un avantatge pel propi CNJC (les diferents parts de la seva estructura) i les entitats membres.

* Formació en temes de discurs del CNJC (formadors/es)
Ja que el CNJC té certs temes molt clars, és important intentar que el seu discurs en aquests temes arribi quant més lluny millor. Els temes a tractar podrien ser: participació juvenil, associacionisme, els consells locals de joventut com a model de participació local, emancipació juvenil, etc.
 

Criteris i ràtios:

Remuneració en funció de:
* Rol de la borsa formadors/es: si es fa com a facilitador/a o formador/a
* Volum de feina: dies de preparació i de realització de l’activitat
* Llengua de l’activitat: si l’activitat és dóna amb les llengües cooficials o amb alguna altra llengua
 

Remuneració quantitativa:
* En procesos de facilitació, no es cobra; en activitats de formació sí:
·         120€ bruts/dia en activitats en les llengües cooficials
·         150€ bruts/dia en activitats en llengües no cooficials

* El transport es pagarà a part en qualsevol dels dos rols que prengui la borsa de formadors/es, prèvia autorització de la despesa per part de gerència.

 

 

Currículum membres de la borsa de formadors/es 

 
Yago Magallanes da Silva (Vigo, 1989)
És tècnic superior en Animació Sociocultural i actualment cursa la carrera Universitària d'Educació Social. És membre actiu de ASSEXORA'T (Associació Comunitària de Salut Sexual del Camp de Tarragona), es també part del grup de Teatre Ganyotes del Club Vaixell de Tarragona, a mes d’altres entitats vinculades amb la Cultura i el Lleure de Tarragona. Actualment treballa com a Director de l'Hotel d'Entitats de Tarragona oferint assessorament, suport i formació a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat; destaca la seva tasca com a responsable i dinamitzador del projecte educatiu de Club dels Tarraconins (Club Infantil de l'Ajuntament de Tarragona).


Cristóbal Teruel Triguero (Tarragona, 1989)

Actualment cursa el cicle superior de Animació Sociocultural i Turística a Tarragona. Forma part de Minyons Escoltes i Guies com a monitor des de 2010 i exerceix el càrrec de Cap d’Agrupament i Secretari a la seva entitat al barri de Torreforta (Tarragona).


Alba Alegret Escales (La Pobla de Segur, 1990)
Llicenciada en Periodisme a la Universitat Autònonoma de Barcelona i, actualment, cursant un màster en Llengües Aplicades a la Universitat de Lleida. Des del 2012 cap de la unitat de Llops i Daines (nens i nenes de 8 a 11 anys) a l'AEiG de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i, actualment, també tresorera. 


Carla Valle Berlana (Barcelona, 1989)

Historiadora, llicenciada en la Universitat de Barcelona i Postgraduada en Societats Africanes i Desenvolupament en la Universitat Pompeu Fabra. Actualment esta finalitzant el màster en Relacions Internacionals i Estudis africans a la universitat autònoma de Madrid i fent les pràctiques en l'Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Col·labora amb el Centre d’estudis Africans (CEA) i ha format part activa del esplai Isard Flor de Neu (Esplac) i es fundadora del Queixal d’en Xöves, Casal de joves d’Horta (ACJ). 


Marina Pera i Ros (Calella, 1986)

Llicenciada en sociologia per la UAB, Màster en Desenvolupament Humà i Sostenible, i Màster en Sociologia a Columbia University amb una tesina sobre la crisi hipotecària i la mobilització social a Catalunya. En el camp professional ha treballat com a tècnica de projectes a diferents entitats culturals, i en el desenvolupament de les polítiques de joventut a la comarca de la Selva. També ha estat vinculada a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, primer com a cap i després com a formadora a la Demarcació de Girona. A més a més, també ha format part de moviments socials per a la defensa dels drets socials i col·lectius dels Països Catalans.


Mònica de Ayguavives (Barcelona, 1985)

És Sociòloga per la UB i Manchester Metropolitan Universty (UK). Màster Erasmus Mundus en Estudis de Gènere per la Central European University (Budapest, Hongria) i University of Hull (UK). Ha treballat en el sector associatiu per més de 3 anys a Barcelona i a l’estranger (França, Itàlia i Alemanya), especialment en el sector de la mobilitat europea, educació i dones; també ha estat voluntària en DDHH. Líder de grup als estius a Estats Units/Canada i en intercanvis juvenils, ha participat en training courses a Europa, a seminaris i conferències internacionals. Col·labora amb la revista ONGC. 


Estel Buch Mundó (Terrassa, 1987)

És llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat vinculada al moviment associatiu d'educació en el lleure els darrers deu anys i ha format part de l'Equip de Direcció d'Esplais Catalans fins desembre de 2013. És formadora en Educació en Drets Humans i Drets dels Infants i ha fet formació tant a nivell català amb l'Escola Lliure El Sol, com a nivell internacional. Des de juliol del 2013 viu i treballa a Brussel·les vinculada a diverses organitzacions juvenils. Actualment és tècnica de projectes d'OBESSU, l'Organising Bureau of European School Student Unions.


David Nàcher Pueyo (Barcelona, 1989)

És politòleg llicenciat per la Universitat de Barcelona amb un màster amb Gestió Integrada de Projectes per la mateixa universitat. Forma part de l'Equip Tècnic del Servei Civil Internacional de Catalunya, és secretari del Consell de Joventut de Barcelona i fundador de l’Associació Finestra d'Oportunitat. Activista pels drets humans i la interculturalitat i apassionat de la política de carrer.


Bea Candanedo (Barberà del Vallès, 1988)
Veïna de Barberà del Vallès, es va llicenciar en Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona,  i posteriorment es va formar en Mediació Comunitària. Vinculada al teixit associatiu juvenil, va formar part durant 9 anys de l'Esplai el Piolet, federat a Esplac, i actualment participa activament al Casal de Joves Obriu Pas (Casals de Joves de Catalunya). Està implicada en la defensa dels drets socials i en el treball i acció sobre feminisme i gènere. Ha participat de diverses formacions i intercanvis internacionals, i a l'actualitat, forma part de l'equip organitzador i facilitador dels seminaris internacionals del Kurt Löwenstein Education Center (Berlín).


Itziar Pérez Quirós (Barcelona, 1992)
És tècnica superior en Educació Infantil i algun dia acabarà la carrera d’Educació Social. Va ser monitora de l’Esplai Xangó i actualment és membre d’Esplais Catalans, formant part de la Comissió Internacional des del 2012 i de l’Equip General del Sector Barcelona des del 2014. Internacionalista de sang, també participa en alguns projectes de la IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International), on ha estat formadora d’Educació per la Pau i amb la qual va fer un EVS a Senegal. Treballa aquí i allà, però sempre com a educadora.


Daniel Vidal Carretero (Girona, 1986). 

És politòleg. Després de 3 anys participant en diversos projectes de desenvolupament comunitari i permacultura a l’Amèrica del Sud, ha centrat la seva activitat a l’àmbit associatiu gironí, especialment en la coordinació del Banc del Temps de Pla de Palau i la participació a la Xarxa d’horts urbans de Girona. Actualment treballa com a dinamitzador comunitari a Accem Girona i col·labora com a formador en tallers d’apoderament per Càritas i activitats sobre horticultura ecològica i malbaratament alimentari per l’Associació dels Naturalistes de Girona. A nivell formatiu aprofundeix en la facilitació de grups a través de Fil a l’agulla i l’IIFAC-E. Entre enciams, intercanvis i dinàmiques escriu a l’Optimista.cat.


Sara Gil Ribas (Palma de Mallorca, 1991) 
És traductora i intèrpret i ha participat en diferents trobades i voluntariats internacionals. És cap al seu agrupament de Barcelona, El Pi de Les Corts, i forma part d'un equip de suport d'Escoltes Catalans. A més, és membre del Secretariat de la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts, una coordinadora d'entitats i ha dut a terme formacions sobre participació i associacionisme a diferents instituts de Barcelona.
 

 

Subscriu-te!