Eixos

Gènere i LGBTIQ+

El masclisme i l’LGBTIQ+fòbia són vigents i tenen un impacte transversal en totes les esferes de la societat. La divisió sexual dels treballs i la segregació vertical i horitzontal estructuren l`àmbit acadèmic, professional, polític i també l’associatiu. Apostem per la coresponsabilitat i instem les Administracions Públiques a assumir la seva part de les tasques de cura i a treballar eficaçment contra totes les violències masclistes i les discriminacions que pateixen les persones LGBTIQ+. Fem una crida a treballar per una societat feminista, amb igualtat de drets per a tothom, diversitat afectiva i sexual i llibertat d’identitat i expressió de gènere.

Què ens preocupa?

Violències masclistes i LGBTIQ+fòbia entre el jovent
Divisió sexual dels treballs a l’àmbit domèstic, laboral i associatiu
Introducció de la perspectiva de gènere i LGBTIQ+ de forma transversal a l’Administració Pública
Manca de representativitat política

Reptes

Masclisme i discriminacions

  • Promovem una perspectiva feminista i inclusiva des dels nostres espais de socialització!
  • Formem-nos per detectar, visibilitzar i eradicar les expressions i discriminacions derivades del sistema cisheteropatriarcal!
  • Trenquem amb les valoracions socialment negatives d’allò tradicionalment considerat femení!

Educació afectivo-sexual

  • Cooperem amb la comunitat educativa per desenvolupar una estratègia de formació sexual i afectiva íntegra, no cisheternonormativa i inclusiva!

Polítiques d’igualtat

  • Construïm espais de presa de decisions més representatius!
  • Cooperem per definir una estratègia eficaç i integral contra les violències masclistes!

Propostes
d'acció

Administracions

Polítiques contra les violències masclistes, enteses dins un sistema global i estructural cisheteropatriarcal

Associacionisme

Crear protocols per replantejar les organitzacions amb perspectiva de gènere i feminista

Formar adolescents i joves sobre violències masclistes en entorns digitals

Desplegar campanyes de sensibilització i incidència política sobre les violències masclistes

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.