Eixos

Participació i associa- cionisme

El dret a participar no ha de ser un privilegi d’alguns. Els i les joves defensem que associar-se és clau en la construcció de projectes propis, des de l’autogestió i el treball col·lectiu. Per això volem continuar participant en la construcció de polítiques públiques que influeixen en les nostres vides i tenim la ferma voluntat de transformar la nostra realitat i el sistema polític actual. No deixem de reivindicar el reconeixement del moviment associatiu juvenil com un agent de canvi necessari en tota democràcia, que promou i dinamitza la participació, enforteix la cohesió social i genera vincles entre la individualitat i el col·lectiu.

Què ens preocupa?

Invisibilització i estigmatització de la participació juvenil
Part del jovent quedem parcialment o totalment exclosos del sistema de participació democràtica actual
Dinàmiques prohibitives i punitives vers l’ús de l’espai públic
Dificultats i obstacles en el finançament públics de les entitats juvenils
Exclusions i manca de diversitat social i cultural interna de les entitats juvenils

Reptes

Participació juvenil

  • Fem de les entitats juvenils agents de referència en la configuració de les polítiques de joventut!
  • Prioritzem la participació juvenil, estable i vinculant a l’agenda política!
  • Fomentem una participació juvenil en igualtat d’oportunitats!

Associacionisme i espai públic!

  • Promoguem l’ús de l’espai públic per enfortir la vida comunitària!
  • Treballem per un espai públic accessible i segur per a tothom!
  • Garantim l’accés i la cessió de centres i locals per a les entitats juvenils!

Participació digital

  • Millorem i reforcem la participació juvenil fent ús del potencial de les TIC!
  • Reduïm l’excés de burocràcia institucional per facilitar la participació!

Propostes
d'acció

Administracions

Reconeixement del model associatiu en la futura Llei de Foment de l’Associacionisme

Millora qualitativa i quantitativa dels mecanismes de participació infantil i juvenil

Campanyes comunicatives i d’incidència sobre el vot als 16 anys

Dotar d’eines i recursos a les entitats juvenils per fomentar una participació més diversa i inclusiva

Associacionisme

Augment de la presència d’accions d’associacionisme juvenil als mitjans de comunicació

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.