Els resultats del procés participatiu #FemCarta

A continuació trobareu el document marc de la primera fase del procés participatiu #FemCarta, enfocat a elaborar la 4a Carta Catalana de la Joventut. Aquest document recull els debats, necessitats i propostes del jovent organitzat de cara al futur i és la base pel treball que es durà a terme durant el Congrés Català de la Joventut (13-14 de maig, L'Hospitalet de Llobregat).

El document s’estructura en dos grans blocs. El primer bloc, ‘Recull de les necessitats i propostes per eixos’, és un resum dels principals debats que han emergit al llarg del procés participatiu, endreçats segons necessitats i propostes de futur per a cadascun dels 12 eixos temàtics tractats durant el procés. El segon bloc, ‘Anàlisi de la participació’, mostra una breu valoració de les condicions de participació, de les persones que hi han participat i dels resultats obtinguts als tallers territorials i sectorials.

Si us interessa consultar el document marc sencer, feu clic a l'enllaç. En cas que vulgueu accedir només als continguts d'algun eix en concret, els trobareu a la següent llista: 

 

Subscriu-te!