Equip tècnic

Gerent
Oriol Rovira Martorell
Directora de programes
Laia Quintà Soler
Tècnica d'Administració
Glòria Pérez Carol
Tècnica de Cooperació Internacional i Drets Civils
Elisabet Puigdollers Mas
Tècnic de Participació i Associacionisme
Martí Zamora Juan
Tècnic d'emancipació
Gerard Teixidó i Sanjuan
Tècnic de Territori
Eduard Pérez Terrón
Tècnic de Comunicació
Bernat Aragó Navarro

Subscriu-te!