Nota legal

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb CIF: G-08678831 茅s una entitat de dret p煤blic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, segons la llei 14/1982, de 28 de juny per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, modificada per la llei 14/1985 de 30 de desembre de modificaci贸 del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

La finalitat d'aquest av铆s legal 茅s establir els principis i les condicions de l'acc茅s i l'煤s per part dels usuaris al lloc web i els continguts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en endavant CNJC.

Acc茅s i 煤s dels continguts

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 17.1 de la Llei 19/2014, el CNJC permet la reutilitzaci贸 dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualitzaci贸 i que no es desnaturalitzi la informaci贸 (article 8 de la Llei 37/2007) i tamb茅 que no es contradigui amb una llic猫ncia espec铆fica.

El CNJC posa a la disposici贸 dels usuaris i usu脿ries els continguts i els serveis que es localitzen al seu lloc web, amb subjecci贸 a aquestes condicions d'acc茅s i d'煤s. Aquestes condicions poden ser actualitzades peri貌dicament i consultades pels usuaris en tot moment. La utilitzaci贸 del portal implica l鈥檃cceptaci贸 de cada una de les condicions incloses en aquest av铆s legal.

Totes les refer猫ncies efectuades al CNJC en aquest av铆s legal o a la p脿gina web que d贸na acc茅s a aquest av铆s s'entendran efectuades en la mesura que pugui ser considerada subjecte actiu o passiu de les relacions que es generin amb les persones usu脿ries o dels usos que es facin dels serveis i els elements del lloc web.

Els continguts facilitats al web del CNJC s贸n gestionats i elaborats pel CNJC, llevat de les informacions procedents de fonts externes al mateix lloc web, sobre les quals es far脿 constar la proced猫ncia, el mitj脿 o qualsevol altra informaci贸 relativa al seu origen.

En aquests casos, el CNJC no es fa responsable de la inexactitud o la manca d'actualitzaci贸 de la informaci贸 d'aquestes fonts externes, at猫s que la seva responsabilitat s'estableix 煤nicament amb relaci贸 a aquells continguts que provenen de fonts pr貌pies.

La persona usu脿ria es compromet a utilitzar els serveis i la informaci贸 facilitada per el CNJC sota criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'煤s generalment acceptats i sense contravenir l'ordre p煤blic ni la legislaci贸 vigent. Especialment, i sense car脿cter exhaustiu, es prohibeix: l'enviament de correu massiu no sol路licitat o spamming; qualsevol forma de violaci贸 dels drets de tercers; introduir virus inform脿tics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici al lloc web, i utilitzar aquest web amb finalitats comercials o publicit脿ries de manera inadequada de conformitat amb la seva finalitat.

Aix铆 mateix, es prohibeix a la persona usu脿ria qualsevol 煤s dels continguts amb finalitats delictives i il路l铆cites o, si 茅s el cas, amb voluntat i intenci贸 de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilitzaci贸 i el funcionament normal del web o de tercers, directament o indirecta, sigui quin sigui el resultat. Igualment, queda prohibit l'煤s del web i els seus continguts amb finalitats de propaganda pol铆tica o de difusi贸 d'idees, actituds o accions xen貌fobes, racistes i discriminat貌ries envers la ra莽a, el g猫nere, el pensament, la religi贸 i, en general, contr脿ries o ofensives als drets humans. En tot cas, la difusi贸 d'idees o opinions personals per part de la persona usu脿ria s'ajustar脿 als criteris de respecte i dignitat envers la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.

La persona usu脿ria no pot reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts i altres elements del web, llevat que tingui l'autoritzaci贸 expressament atorgada al seu favor pel CNJC.

La persona usu脿ria 茅s responsable de la utilitzaci贸 del portal i de l鈥櫭簊 adequat dels continguts i dels serveis als quals por accedir.

El CNJC es reserva la facultat d鈥檈fectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d鈥檃v铆s previ, modificacions i actualitzacions de la informaci贸 continguda al Portal, de la configuraci贸 i de la presentaci贸 d鈥檃questa informaci贸 i de les condicions d鈥檃cc茅s. Per tant, es recomana a les persones usu脿ries que consultin ass铆duament les condicions que es determinen.

Protecci贸 de dades de car脿cter personal

El CNJC 茅s titular dels fitxers de dades personals recaptades per via en l铆nia i gestionades per aquesta via.
Les dades personals subministrades mitjan莽ant els formularis que constin al lloc web del CNJC seran incorporades als seus fitxers depenent de la finalitat de la seva tramesa.

El CNJC garanteix la privadesa dels serveis en l铆nia de conformitat amb les exig猫ncies legals i informa de la pol铆tica de protecci贸 de dades de car脿cter personal perqu猫 els usuaris determinin d'una manera lliure i volunt脿ria la seva voluntat de facilitar Al CNJC les seves dades per mitj脿 del formulari electr貌nic per a la subscripci贸 dels serveis oferts per el CNJC en el seu lloc web.

La persona usu脿ria consent el tractament de les dades personals esmentades per part del CNJC en els termes d'aquesta pol铆tica de tractament de dades de car脿cter personal.

El CNJC garanteix la confidencialitat de les dades de car脿cter personal facilitades pels i les usu脿ries i el seu tractament d'acord amb la legislaci贸 vigent sobre protecci贸 de dades de car脿cter personal (Llei org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci贸 de dades de car脿cter personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de聽la llei, i聽tamb茅 tota la normativa aplicable a aquesta mat猫ria).
El CNJC ha adoptat els nivells de seguretat de protecci贸 de les dades personals legalment requerits, i ha instal路lat tots els mitjans i les mesures t猫cniques al seu abast per evitar la p猫rdua, el mal 煤s, l'alteraci贸, l'acc茅s no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. Malgrat aix貌, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no s贸n plenament inexpugnables.

Les dades personals que s贸n sol路licitades als i les usu脿ries 煤nicament consistiran en aquelles que impliquin una identificaci贸 de car脿cter general i que siguin estrictament necess脿ries per a la prestaci贸 dels serveis. Aquestes dades seran objecte de tractament i s'incorporaran als corresponents fitxers del CNJC, que proporcionar脿 a les persones usu脿ries els recursos t猫cnics adequats perqu猫, amb car脿cter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest av铆s sobre la pol铆tica de tractament de dades de car脿cter personal o a qualsevol altra informaci贸 rellevant, i puguin prestar el seu consentiment, amb la finalitat que CNJC procedeixi al tractament de les dades personals dels usuaris. Llevat dels camps en els quals s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals s贸n volunt脿ries.

El CNJC informar脿 expressament als i les usu脿ries sobre la cessi贸 de les seves dades de car脿cter personal a terceres persones, i indicar脿 la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessi贸 de les dades de car脿cter personal. D'aquesta manera, en el moment del registre per part dels usuaris a qualsevol dels serveis del lloc web gestionats per el CNJC, es demanar脿 el consentiment a la persona usu脿ria perqu猫 cedeixi les dades de car脿cter personal a CNJC.

El CNJC no cedir脿 les dades personals dels i les usu脿ries que es recullen a trav茅s del lloc web a tercers sense el consentiment expressament atorgat per l'usuari, de manera que el CNJC oferir脿 pr猫viament la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessi贸.

No obstant aix貌, per a qualsevol dubte respecte les persones usu脿ries, us podeu posar en contacte amb el CNJC a comunicaci贸@cnjc.cat聽o b茅 per correu postal adre莽at al Consell Nacional de Joventut de Catalunya,聽 Pl. Cardona n潞 1-2 Baixos 08006 Barcelona.

La recollida i el tractament de les dades personals, com a conseq眉猫ncia de la navegaci贸 per les p脿gines del lloc web, de la consulta o la sol路licitud de qualsevol dels serveis oferts per el CNJC, t茅 com a finalitat, a m茅s de proporcionar als i les usuaris una experi猫ncia personalitzada a la xarxa del web del CNJC, la gesti贸, l'administraci贸, la prestaci贸, l'ampliaci贸 i la millora dels serveis als quals els i les usuaris decideixin subscriure's, donar-se d'alta o utilitzar, i l'adequaci贸 dels serveis esmentats a les seves necessitats.

La recollida i el tractament de dades personals tamb茅 t茅 com a finalitat l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilitzaci贸 dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis del CNJC i les seves actualitzacions, i la tramesa per mitjans tradicionals o electr貌nics de la informaci贸 dels serveis oferts per el CNJC.

En cap cas, el Consell no utilitzar脿 les dades personals dels i les usu脿ries per a finalitats diferents de les esmentades m茅s amunt, llevat d'advertiment previ recollit al lloc web.
Les persones usu脿ries tenen reconeguts i poden exercir els drets d'acc茅s, cancel路laci贸, rectificaci贸 i oposici贸 al tractament, l'煤s i la cessi贸 de les seves dades per mitj脿 de comunicaci贸 a l'adre莽a de correu electr貌nic聽comunicaci贸@cnjc.cat, de correu postal adre莽at a al Consell Nacional de Joventut de Catalunya,聽 Pl. Cardona n潞 1-2 Baixos 08006 Barcelona.
Igualment, les usu脿ries poden exercir el dret a estar informades sobre les finalitats per a les quals autoritzen l'煤s de les seves dades, de les cessions realitzades per el CNJC de les seves dades a terceres persones, que hagin de con猫ixer les dades personals de les usu脿ries per poder prestar el servei d'una manera eficient a trav茅s d'aquest av铆s legal, i, si escau, per mitj脿 dels avisos corresponents per part del CNJC a les usu脿ries.
El CNJC est茅n aquesta pol铆tica de protecci贸 de tractament de dades de car脿cter personal a la prestaci贸 dels seus serveis principals i accessoris, en especial al correu electr貌nic.

Responsabilitats

El CNJC no t茅 coneixement de continguts allotjats al seu lloc web que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre p煤blic, que infringeixin drets de propietat intel路lectual i industrial o que continguin vicis, defectes o virus inform脿tics o rutina de software similar.
En el moment en qu猫 El CNJC tingui coneixement de la il路licitud d'algun dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al seu lloc web, o que continguin virus inform脿tics o rutina de software similar, procedir脿 a la seva retirada.
El CNJC queda exonerat de responsabilitats derivades de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la captaci贸 i l'煤s per part de tercers de les informacions i les opinions facilitades pels usuaris del lloc web que gestiona.
En qualsevol cas, CNJC no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni.聽

Exempci贸 de responsabilitat per continguts allotjats a llocs web accessibles des del lloc web del CNJC.

El CNJC no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribu茂ts a trav茅s del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a trav茅s del lloc web per mitj脿 d'enlla莽os o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.
El CNJC no es responsabilitza del mal 煤s que es faci dels continguts del lloc web, que ser脿 responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

Exempci贸 de responsabilitat pel funcionament del lloc web

El CNJC presta els seus serveis i continguts de manera continuada amb tots els mitjans t猫cnics al seu abast per portar a terme aquesta prestaci贸 satisfact貌riament.
El CNJC, quan ho consideri convenient, pot fer correccions, millores o modificacions en la informaci贸 continguda al lloc web, als serveis o als canals, sense que aix貌 doni lloc ni dret a cap mena de reclamaci贸 o indemnitzaci贸, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
El CNJC no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continu茂tat t猫cnica del funcionament del lloc web. En tot cas, el CNJC portar脿 a terme totes les actuacions necess脿ries per restablir els seus serveis en cas de problemes t猫cnics.
El CNJC no es fa responsable dels danys i els perjudicis de tota mena que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir terceres persones no autoritzades de les dades dels i les usu脿ris i de l'煤s que facin al lloc web a trav茅s d'aquestes dades.

Propietat intel路lectual dels continguts

Els textos (informacions, conceptes, opinions i an脿legs) i els elements gr脿fics (disseny, codi font i an脿legs) que formen part del lloc web del CNJC difosos a trav茅s d'aquest web, com tamb茅 la seva presentaci贸 i muntatge, s贸n de titularitat exclusiva del CNJC i dels seus autors i autores i tenen la consideraci贸 d'obres protegides, de conformitat amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text ref贸s de la llei de propietat intel路lectual, i resulten igualment aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant aix貌, els usuaris poden portar a terme la reproducci贸 dels continguts del lloc web amb les finalitats exclusives d'emmagatzemar-los, fer-ne c貌pies de seguretat o imprimir-los en paper per a 煤s estrictament privat.

Al marge d'aix貌, es pot reproduir i distribuir el contingut del lloc web del CNJC o d'algun dels seus elements, sempre hi quan se citi la font.
Tots els signes distintius, els logotips i, en general, els s铆mbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin al lloc web del CNJC i que hi facin refer猫ncia s贸n de propietat seva i estan protegits per la legislaci贸 vigent aplicable.

Imatges

Per tal d'oferir el millor servei possible als diferents grups d'inter猫s, el CNJC utilitzar脿 fotografies dels esdeveniments relacionats amb el CNJC en aquest lloc web i en les seves publicacions. Aquestes fotografies poden identificar els individus. Si vost猫 s'oposa a apar猫ixer en qualsevol imatge publicada en aquests suports, cal que es posi en contacte amb el Consell a comunicaci贸@cnjc.cat i procedirem a eliminar la imatge al m茅s aviat possible per tal de respectar la seva petici贸.

Jurisdiccici贸聽

Els termes i condicions que regeixen aquesta web, aix铆 com les relacions que se鈥檔 puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de car脿cter auton貌mic o estatal que siguin d鈥檃plicaci贸. Qualsevol controv猫rsia o litigi derivats d鈥檃questes condicions general i de les espec铆fiques de cada acci贸, ser脿 sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, que ser脿 el que la llei estableixi.

COOKIES

Per al bon funcionament dels llocs webs del CNJC, el sistema de navegaci贸 i el programari utilitzat recullen algunes dades de navegaci贸 (endavant anomenades 鈥渃ookies鈥) que s贸n necess脿ries en l'煤s dels protocols de comunicaci贸 d'internet. Les 鈥渃ookies鈥 s贸n petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l'adre莽a IP que utlitza l'ordinador per connectar-se al lloc web, l'adre莽a URL de la p脿gina web demanada, l'hora de la connexi贸 i altres par脿metres relatius al sistema operatiu de l'entorn inform脿tic de l鈥榰suari. Aquesta informaci贸 no s'associa a cap persona perqu猫 no s'emmagatzemen dades personals identificatives, sin贸 que 茅s nom茅s una informaci贸 que es recull per identificar la sessi贸 amb l'objectiu de facilitar les an脿lisis del lloc web.
Les 鈥渃ookies鈥 queden guardades a la mem貌ria del navegador de l'usuari, tot i que la informaci贸 que contenen no s'utilitza.
En aquesta secci贸 donarem a l'usuari informaci贸 espec铆fica de les 鈥渃ookies鈥 que s'utilitzen en els portals del CNJC de Mar i informarem l'usuari de les maneres m茅s habituals per esborrar-les o desactivar-les. Per controlar l'煤s de les 鈥渃ookies鈥 per part dels llocs web, l'usuari pot definir la configuraci贸 de privacitat del seu navegador. Si es deshabiliten completament les 鈥漜ookies鈥 茅s possible que alguns serveis de les webs del CNJC no funcionin correctament.

1. Gesti贸 de les "cookies"

Tot i que el CNJC no utilitza 鈥渃ookies鈥 per recaptar dades personals identificatives, informem de la manera com l'usuari pot restringir o bloquejar les 鈥渃ookies鈥 quan navega pels llocs web del CNJC.
Recomanem el lloc web www.aboutcookies.org als usuaris que vulguin m茅s informaci贸 i m茅s detalls sobre la gesti贸 de "cookies".
En aquesta adre莽a www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 es pot consultar com gestionar les "cookies" segons el navegador.

2. "Cookies" que guarda el CNJC

Quan els usuaris naveguen pels portals del CNJC es guarda informaci贸 an貌nima per facilitar l'acc茅s a la informaci贸.

3. "Cookies" de tercers

Els portals del CNJC tamb茅 utilitzen 鈥渃ookies鈥 i tecnologies d'altres empreses dedicades.
Google Analytics: Per medir estad铆stiques d'acc茅s a les p脿gines. (m茅s informaci贸)
Google Maps: Per oferir servei de posicionament de continguts.
Youtube: Per oferir el servei de videos.
M茅s informaci贸 de les Cookies utilitzades (http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=cnjc.cat)

4. "Cookies" de llocs web de tercers

En els portals informatius o d'entreteniment dels portals del CNJC, hi ha vegades que s'insereixen fotos i continguts de v铆deo de llocs web com YouTube i de Flickr. El contingut est脿 inserit en els nostres portals i hi ha la possibilitat que els llocs web de refer猫ncia disposin de "cookies". El CNJC no t茅 el control sobre la difusi贸 i la gesti贸 d'aquestes "cookies" i, per tant, es recomana que es revisin les pol铆tiques de privacitat d'aquests llocs web per determinar-ho.
En el cas que l'usuari comparteixi algun contingut dels portals web amb determinades xarxes socials, existeix la possibilitat que aquests llocs incloguin alguna "cookie" quan es registren el seu servei. El CNJC no t茅 control sobre la difusi贸 i la gesti贸 d'aquestes "cookies" i es recomana a l'usuari que consulti la informaci贸 relativa a les seves pol铆tiques de privacitat.

Subscriu-te!