Pla de treball

Documents adjunts 
AdjuntMida
PDF icon Pla de Treball 2018 - CNJC2.02 MB

Objectius estrat猫gics

1

PARTICIPACI脫 I ASSOCIACIONISME

1.1. Promoure el model associatiu basat en la participaci贸 col路lectiva, de base volunt脿ria i transformadora

Aquest proper curs ens volem centrar en blindar el model d鈥檃ssociacionisme que defensem el CNJC en l鈥檃ny que es tramitar脿 al Parlament la Llei de Foment de l鈥橝ssociacionisme. Volem seguir defensant i fent d鈥檃ltaveu del model transformador, voluntari i participatiu que defensem.
 • Augmentar la visibilitat dels efectes transformadors de l鈥檃ssociacionisme juvenil
 • Vehicular les demandes, necessitats i interessos de les entitats juvenils
 • Aconseguir que la聽 Llei de Foment de l鈥檃ssociacionisme blindi el model associatiu
 • Augmentar les l铆nies de col路laboraci贸 amb entitats i organismes

1.2. Potenciar la qualitat democr脿tica i el rejoveniment del sistema pol铆tic

Volem el dret a vot per a tothom, des dels 16 anys i per a les persones residents d鈥檕rigen estranger. ens proposem incidir en tots els espais on participem en aquest aspecte.
 • Incorporar el dret a vot als 16 anys a l鈥檃genda pol铆tica, social i medi脿tica
 • Promoure un canvi de legislaci贸 entorn al dret a vot de les persones residents d鈥檕rigen estranger
 • Actualitzar el discurs del CNJC pel que fa a drets pol铆tics de la inf脿ncia i joventut

2

EMANCIPACI脫

2.1. Educaci贸

2.1.1.聽Ser part activa en la dignificaci贸 del model educatiu
S鈥檋a parlat molt de recuperar la dignitat com a contraposici贸 a la precarietat que envolten molts dels aspectes socials en la vida d鈥檜na persona (ocupaci贸, habitatge, etc.). Creiem que el model educatiu no pot restar-ne ali猫. Cal aturar l鈥檕nada precaritzadora en el m贸n educatiu (tant en l鈥檃cc茅s, com en la qualitat del sistema), centrant-nos aquesta vegada en les pr脿ctiques formatives.
 • Treballar de forma conjunta amb les entitats sindicals juvenils per millorar les condicions de les pr脿ctiques formatives tant a la Formaci贸 Professional com a les universitats.
 • Esdevenir un agent clau聽 que faci d鈥檃ltaveu de les entitats estudiantils, fomenti el treball en xarxa i聽聽 doni suport i impuls a projectes i/o demandes.
2.1.2.Vetllar pel reconeixement i la protecci贸 de l鈥檃ssociacionisme educatiu
Des del CNJC es veiem la necessitat de promoure i protegir l'associacionisme educatiu, per aquest motiu, conjuntament amb la DGJ i el grup de persones expertes, recollirem les mesures que afectin al model. A m茅s a m茅s, en ares de transpar猫ncia, farem retorn de tot all貌 que es parli en aquest GT a l'脿mbit d'educatives.
 • Aconseguir un recull de mesures de promoci贸 i protecci贸 de l鈥檃ssociacionisme educatiu.
 • Defensar i difondre els principis de l鈥檃ssociacionisme educatiu en el s铆 de les iniciatives/mecanismes que afectin al model.
2.1.3.聽Fomentar l鈥檃poderament de les persones joves a trav茅s de l鈥檈ducaci贸 en la participaci贸
L鈥檈ducaci贸 茅s un dels pilars b脿sics de qualsevol societat, i s鈥檋a de garantir i preservar des de totes les vessants. Per aquest motiu volem obrir aquesta nova l铆nia de treball centrada en l鈥檈ducaci贸 en la participaci贸, aquell punt on educaci贸 i associacionisme es troben i s鈥檈nriqueixen.
 • Incrementar la visibilitat de l鈥檃ssociacionisme en el dia a dia dels centres educatius.
 • Augmentar la participaci贸 juvenil en espais de decisi贸 sobre pol铆tiques en mat猫ria d鈥檈ducaci贸.

2.2. Habitatge

2.2.1.聽Consolidar el treball per garantir l'acc茅s a un habitatge digne i assequible
Les persones joves tenim la necessitat b脿sica d鈥檈mancipar-nos per a desenvolupar el nostre projecte de vida aut貌nom. Reivindiquem que l'acc茅s a un habitatge digne i assequible. Creiem que els models alternatius i el lloguer social i assequiible poden donar una millor resposta aquesta necessitat.
 • Millorar el coneixement de les formes alternatives d鈥檃cc茅s i tinen莽a de l鈥檋abitatge entre el personal de l鈥檃dministraci贸 per fomentar-ne l鈥檌mpuls.
 • Sensibilitzar a la poblaci贸 jove i facilitar recursos entorn a les alternatives d鈥檋abitatge.
 • Continuar reivindicant i fomentant el lloguer social i assequible com a eina per democratitzar l鈥檃cc茅s a l鈥檋abitatge de les persones joves.

2.3. Ocupaci贸

2.3.1.聽Treballar de forma coordinada i conjunta amb les entitats sindicals per dignificar l鈥檕cupaci贸 juvenil
Com a Consell volem trencar amb la falsa normalitat prec脿ria i recuperar la dignitat en l鈥檕cupaci贸 juvenil a partir de diferents eixos, com s贸n millorar les condicions de les pr脿ctiques laborals o replantejar el programa de Garantia Juvenil per tal que esdevingui una eina efica莽 per inserir els i les joves al m贸n laboral.
 • Treballar de forma conjunta amb les entitats sindicals per millorar condicions de les pr脿ctiques laborals tant a la Formaci贸 Professional com a les Universitats.
 • Esdevenir un agent clau聽 que faci d鈥檃ltaveu de les entitats sindicals, fomenti el treball en xarxa i doni suport i impuls demandes compartides.
 • Situar el discurs d鈥檕cupaci贸 i Garantia Juvenil del CNJC a l鈥檃genda de l鈥橢uropean Youth Forum.

2.4. Salut

2.4.1.聽Vetllar per la prevenci贸 i visibilitzaci贸 del su茂cidi juvenil
El su茂cidi 茅s la primera causa de mort a Catalunya entre les persones joves de 20 a 25 anys. Com a Consell creiem essencial seguir consolidant aquesta l铆nia de treball i construir m茅s enll脿 de les intervencions realitzades al llarg del 2017.
 • Situar el discurs sobre prevenci贸 del su茂cidi juvenil del CNJC i les seves entitats membres a l鈥檃genda social, pol铆tica i medi脿tica.
 • Sensibilitzar i promoure la prevenci贸 del su茂cidi juvenil en la poblaci贸 jove.
2.4.2.聽Contribuir a qu猫 les entitats juvenils siguin espais saludables i聽 lliures d鈥檈stigma en salut mental
Des del Consell considerem necessari continuar treballant per visibilitzar i sensibilitzar entorn a la salut mental de les persones joves. Plantegem fer-ho a partir de formacions i accions que aportin recursos al jovent i a les entitats per aprofundir en el treball de la salut emocional i la desestigmatitzaci贸 de la salut mental.
 • Facilitar eines i recursos sobre salut mental a les entitats juvenils per trencar l鈥檈stigma i els tab煤s.
 • Desenvolupar聽 estrat猫gies perqu猫 s鈥檌ncorpori de forma transversal la salut emocional i relacional als espais associatius.
2.4.3.聽Visibilitzar les necessitats de les persones joves i adolescents entorn als serveis de salut sexual i reproductiva
L鈥檃cc茅s a serveis d鈥檃tenci贸 a la salut sexual i reproductiva de qualitat i adaptats a les necessitats de les persones joves i adolescents encara presenta moltes barreres. El CNJC, fruita de la demanda d鈥檃lgunes entitats, volem contribuir a trencar-les. Per comen莽ar en plantegem realitzar una diagnosi sobre l鈥檃ctuaci贸 d鈥檃quests serveis per aix铆 poder plantejar futures accions al respecte.
 • Analitzar la situaci贸 actual聽 de les persones joves i adolescents en relaci贸 als serveis de salut sexual i reproductiva.

2.5. Mobilitat

2.5.1.聽鈥婱illorar la mobilitat de les persones joves en la xarxa de transport p煤blic de forma integral arreu del territori de Catalunya
La mobilitat 茅s un aspecte fonamental en el desenvolupament a nivell formatiu, professional i personal. Alhora, creiem que tamb茅 ho 茅s pel desenvolupament econ貌mic i territorial, per la reducci贸 de les desigualtats socioecon貌miques i per la qualitat de l鈥檈ntorn urb脿 i el medi ambient. Des del CNJC creiem que aquesta millora de l鈥檃ccessibilitat passa en un primer moment, per aprofundir en les necessitats que t茅 el jovent arreu del territori i posteriorment reivindicar la millora de les xarxes de transport i que aquestes responguin a les seves necessitats.
 • Con猫ixer les necessitats espec铆fiques del jovent al territori en relaci贸 a la xarxa de transport p煤blic.
 • Reivindicar millores en mat猫ria聽 d鈥檃ccessibilitat a la xarxa de聽 transport p煤blic.
 • Influir pol铆ticament per aconseguir millores espec铆fiques en la mobilitat per raons associatives i estudiantils del jovent.

3

G脠NERE I INTERCULTURALITAT

3.1.聽Refor莽ar la consci猫ncia del jovent entorn les viol猫ncies masclistes

El CNJC vam obrir aquesta l铆nia de treball el 2016 per tal de posar el focus en les viol猫ncies masclistes que es donen a les pantalles, ja que vam percebre una manca de formaci贸 espec铆fica pel que fa a aquesta tipologia de viol猫ncies. Aquest any pretenem refor莽ar i donar continu茂tat a la l铆nia oferint formaci贸 de qualitat a les entitats juvenils.
 • Formar el jovent entorn les viol猫ncies masclistes que es donen a les pantalles.

3.2.聽Posar la persona al centre en l鈥檃ctivitat del CNJC i de les seves entitats membres

A partir de la resoluci贸 aprovada en economia feminista el 2017, el CNJC plantegem seguir executant els punts aprovats oferint eines de treball per incorporar l'economia feminista i les cures de forma transversal al dia a dia de les entitats i del Consell.
 • Estimular la incorporaci贸 de principis de l鈥檈conomia feminista al CNJC i les seves entitats membres.

3.3.聽Contribuir a la construcci贸 d鈥檜na societat justa amb igualtat real de drets civils i pol铆tics

Volem seguir el treball en l'脿rea d'interculturalitat a trav茅s de la defensa dels drets civils i pol铆tics de les persones membres de les cultures no dominants. Entenem que per assolir la interculturalitat 茅s imprescindible l'equiparaci贸 de drets per a tothom sense condicionants. Aix铆 mateix, l'objectiu deixa la porta oberta a la defensa dels drets civils i pol铆tics d'altres col路lectius.
 • Organitzar espais de participaci贸 i formaci贸 sobre les discriminacions m煤ltiples.
 • Traslladar els posicionaments del CNJC als processos legislatius catalans.

4

M脫N LOCAL

4.1. Fomentar la participaci贸 juvenil al m贸n local a trav茅s d鈥檈structures autoorganitzades i democr脿tiques

Plantegem seguir amb una l铆nia continuista que permeti posar en valor i donar suport a la participaci贸 juvenil autorganitzada al m贸n local tot defensant el model de Consells Locals de Joventut.
 • Vertebrar la participaci贸 de les organitzacions juvenils al m贸n local i teixir sin猫rgies entre elles.
 • Fomentar la constituci贸 de Consells Locals de Joventut.
 • Posar en valor la figura dels Consells Locals de Joventut i les organitzacions de participaci贸 juvenil de base municipalista davant de les administracions territorials.

5

INTERNACIONAL I JUST脥CIA GLOBAL

5.1. Enfortir la participaci贸 juvenil en els espais europeus rellevants per a la joventut

Dins l鈥櫭爎ea d鈥橧nternacional creiem prioritari fer incid猫ncia conjunta des de i amb les entitats del CNJC, sobretot a trav茅s de l鈥橢uropean Youth Forum. 脡s per aquest motiu que creiem necessari centrar esfor莽os a millorar la nostra participaci贸 als espais juvenils d鈥橢uropa.
 • Promoure la participaci贸 del CNJC i de les entitats membres al YFJ.
 • Supervisar els programes europeus destinats a la joventut.

5.2.聽鈥婨nfortir la participaci贸 del jovent del Mediterrani mitjan莽ant la cooperaci贸 amb agents clau

Des del Consell, hem considerat important seguir centrant-nos en la zona聽 del mediterrani, treballant per tirar endavant la Euromed Youth Network. Tamb茅 apostem de nou per tirar endavant projectes sobre la situaci贸 del jovent sahrau铆.
 • Redefinir l鈥檃cci贸 del CNJC a l鈥櫭爎ea del Mediterrani.
 • Desenvolupar accions de sensibilitzaci贸 sobre la situaci贸 del jovent sahrau铆.

ACCIONS ESTRUCTURALS

COMUNICACI脫

 • Transversalitzar la comunicaci贸 entre les diferents 脿rees.
 • Incrementar la pres猫ncia i treballar la nostra referencialitat als mitjans de comunicaci贸.
 • Definir un disseny unitari de les guies i els recursos del CNJC.
 • Transmetre de manera clara i estrat猫gicament el discurs del CNJC per tal de sensibilitzar i incidir pol铆ticament.
 • Reformar el web aportant-hi dinamisme i informaci贸 d鈥檌nter猫s.

ESTRUCTURA

 • Espais de participaci贸:
  • INTERNACIONAL:聽European Youth Forum (YFJ) i espais vinculats, Universitat de la Mediterr脿nia i Universitat de Mollina del North South Center, Euromed Youth Network, Consell Catal脿 de Cooperaci贸.
  • G脠NERE:聽Comissi贸 Nacional de Viol猫ncies Masclistes (CNVM).
  • ASSOCIACIONISME:聽Consell de l鈥橝ssociacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
  • POL脥TIQUES DE JOVENTUT:聽Comissi贸 de Pol铆tiques de Joventut, Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
  • OCUPACI脫:聽Consell de Relacions Laborals (CRL).
  • EDUCACI脫:聽Consell Escolar de Catalunya (CEC), Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
 • Projecte Triangle Jove:
  • Organitzaci贸 i coordinaci贸 dels espais de decisi贸 del projecte Triangle Jove, de la Trobada Triangle Jove i coordinaci贸 amb el patronat de la Fundaci贸.
 • Garantir una gesti贸 eficient, 猫tica i sostenible dels recursos econ貌mics, humans i materials.
 • Garantir la transpar猫ncia del CNJC i la rendici贸 de comptes davant les entitats.
 • Borsa de formaci贸 i facilitaci贸:
  • Plantegem consolidar l鈥檈quip format durant el 2017 i donar a con猫ixer els serveis de la borsa entre les entitats juvenils. Cal seguir fomentant l鈥櫭簊 de la borsa en actes del CNJC i de les entitats membres.

BASE SOCIAL

 • Augmentar i millorar la participaci贸 interna de les entitats.

PROGRAMES

 • Manifestos i comunicats vinculats a diades o fets d鈥檃ctualitat.

Subscriu-te!