Què és el CNJC?

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia.

Més de 200.000 persones joves catalanes (Informe Panoràmic 2015) estan associades i participen en les entitats membres del Consell, ja sigui en associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o en els consells locals de joventut. 

El CNJC és membre de ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum) des de l’any 1985.

Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el CNJC té sis objectius bàsics:

  1. Fomentar i promoure l'associacionisme i participació juvenil i, en general, la participació democràtica.
  2. Promoure les relacions entre les entitats juvenils, també coordinar-les i dinamitzar-les.
  3. Defensar els drets de les persones joves.
  4. Fer de pont entre la gent jove i els poders públics per defensar els interessos de les persones joves a les institucions.
  5. Impulsar informes i estudis propis o encàrrecs sobre matèries relacionades amb la joventut.
  6. Projectar l'activitat del moviment associatiu català en l'àmbit internacional i fomentar la dimensió internacional del CNJC.

Cronologia

Bases per a l’organització i institucionalització de les polítiques de joventut

Reformulació de les bases discursives i estratègiques, i cerca de representativitat territorial

Tensió institucional, conflicte intern entre entitats i crisi dels consells locals

Nou model de funcionament: reforç del consens intern i del rol d’interlocució

en endavant. Consolidació de la vertebració territorial de la CNJC

Durant el 1r Congrés de la Joventut de Catalunya i arran d'una proposta de la Taula de Joves, es planteja la creació d'un organisme que aplegui les entitats juvenils catalanes.

Per decret de la Generalitat de Catalunya, es crea el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, dotat de personalitat jurídica pròpia, amb dues funcions bàsiques: coordinar les entitats i moviments juvenils i fer de pont entre el moviment associatiu juvenil i l'administració en temes de política de joventut.

Se celebra la 1a Assemblea General del Consell. En aquesta assemblea s’escull el primer Secretariat i es defineixen les línies generals d’actuació. El Consell va ser adscrit al Departament d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat i va passar a dependre de la Direcció General de Joventut, creada aquell mateix any, per, més endavant, passar a dependre de la Secretaria de Joventut.

Se celebra el seminari “Els consells de joventut” amb la idea d’emfatitzar la necessitat de portar al territori la participació juvenil. El Consell entenia els consells locals de joventut com una bona eina al servei de la participació juvenil en la vida quotidiana i per fer sentir la veu de l’associacionisme juvenil a l’administració local.

Pel que fa a projecció exterior, el CNJC participa en la creació del Consell de la Joventut d'Espanya (d'on posteriorment es retira), i ingressa com a membre de ple dret al Fòrum Juvenil de les Comunitats Europees (YFEC) i el seu successor, el Fòrum Europeu de la Joventut (YFJ) (el CNJC n’és membre des del 1985), organismes en els que ha desenvolupat tasques importants, fins al punt que els seus representants hi han exercit els càrrecs de president o vicepresident.

Organigrama

Comitè executiu

El comitè executiu és l'espai de debat i presa de decisions entre Assamblees Generals Ordinàries, en la qual participen les entitats. És un espai de debat, participació de les entitats i presa de decisions i serveix per fer seguiment de l'activitat del CNJC.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.