Què és el CNJC?

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia.

Més de 200.000 persones joves catalanes (Informe Panoràmic 2015) estan associades i participen en les entitats membres del Consell, ja sigui en associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o en els consells locals de joventut. 

El CNJC és membre de ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum) des de l’any 1985.

Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el CNJC té sis objectius bàsics:

  1. Fomentar i promoure l'associacionisme i participació juvenil i, en general, la participació democràtica.
  2. Promoure les relacions entre les entitats juvenils, també coordinar-les i dinamitzar-les.
  3. Defensar els drets de les persones joves.
  4. Fer de pont entre la gent jove i els poders públics per defensar els interessos de les persones joves a les institucions.
  5. Impulsar informes i estudis propis o encàrrecs sobre matèries relacionades amb la joventut.
  6. Projectar l'activitat del moviment associatiu català en l'àmbit internacional i fomentar la dimensió internacional del CNJC.

Cronologia

Bases per a l’organització i institucionalització de les polítiques de joventut

Reformulació de les bases discursives i estratègiques, i cerca de representativitat territorial

Tensió institucional, conflicte intern entre entitats i crisi dels consells locals

Nou model de funcionament: reforç del consens intern i del rol d’interlocució

en endavant. Consolidació de la vertebració territorial de la CNJC

A partir de la Llei 14/1985, el CNJC té personalitat jurídica pròpia i es finança a càrrec del pressupost de la Generalitat.

En aquests anys es dóna una embranzida als consells locals de joventut i reben un impuls definitiu amb el “Projecte de consells locals 1984-1986” orientat a la seva creació, reforç i coordinació.

El Consell creu esgotats els plantejaments del 1r Congrés, creu que és hora d’abandonar les bases del moviment juvenil antifranquista i que cal establir nous horitzons. D’aquí sorgeix la crida per la participació del 2n Congrés de la Joventut de Catalunya, amb la intenció d’obrir un procés de debat, acció i participació. Aquest Congrés serà un revulsiu que permetrà fer emergir el teixit juvenil dispers que existia al país. Les conseqüències d’aquest Congrés són la influència en la consolidació i maduració del CNJC.

S’aproven els estatuts del CNJC, que seran discutits i aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat l’any 1987. La nova llei defineix el Consell com una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica.

Diversos consells locals formen part del CNJC com a entitats membres de ple dret. És sobretot amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) que el CNJC ha col·laborat més intensament en el desenvolupament de campanyes, debats, cursos, i sobretot en el seu treball intern.

L'activitat dels anys 80 i 90 del CNJC reflecteix i alhora impulsa els grans eixos del moviment juvenil català a la fi del s. XX. La promoció de l'associacionisme i la participació, l'obertura als moviments i organismes internacionals, les lluites contra el racisme i a favor de l'objecció de consciència i de la supressió del servei militar, han estat constants de la seva actuació.

Organigrama

Comitè executiu

El comitè executiu és l'espai de debat i presa de decisions entre Assamblees Generals Ordinàries, en la qual participen les entitats. És un espai de debat, participació de les entitats i presa de decisions i serveix per fer seguiment de l'activitat del CNJC.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.