Què és el CNJC?

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia.

Més de 200.000 persones joves catalanes (Informe Panoràmic 2015) estan associades i participen en les entitats membres del Consell, ja sigui en associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o en els consells locals de joventut. 

El CNJC és membre de ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum) des de l’any 1985.

Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el CNJC té sis objectius bàsics:

  1. Fomentar i promoure l'associacionisme i participació juvenil i, en general, la participació democràtica.
  2. Promoure les relacions entre les entitats juvenils, també coordinar-les i dinamitzar-les.
  3. Defensar els drets de les persones joves.
  4. Fer de pont entre la gent jove i els poders públics per defensar els interessos de les persones joves a les institucions.
  5. Impulsar informes i estudis propis o encàrrecs sobre matèries relacionades amb la joventut.
  6. Projectar l'activitat del moviment associatiu català en l'àmbit internacional i fomentar la dimensió internacional del CNJC.

Cronologia

Bases per a l’organització i institucionalització de les polítiques de joventut

Reformulació de les bases discursives i estratègiques, i cerca de representativitat territorial

Tensió institucional, conflicte intern entre entitats i crisi dels consells locals

Nou model de funcionament: reforç del consens intern i del rol d’interlocució

en endavant. Consolidació de la vertebració territorial de la CNJC

Per superar l’etapa de crisi interna, l’any 1997 l’Assemblea del Consell aprova un model d’estructura i funcionament i una proposta de modificació de la Llei i els Estatuts del CNJC. El nou model del Consell parteix de la voluntat de vertebrar l’associacionisme juvenil català, coordinar i representar tots els joves associats, alhora que mostra una postura oberta, dialogant i constructiva davant les entitats juvenils.

Després de deu anys de debats interns, el CNJC no havia incidit en les polítiques juvenils. Un cop superada la crisi interna semblava necessari elaborar un nou document marc que orientés el Consell. Aquest document estratègic i de projecte seria conegut com “Línies de política juvenil”, elaborat d’acord amb la discussió en una jornada de ponències presentades per experts associatius. L’edició del document va comptar amb el suport extraordinari del Parlament de Catalunya, la qual cosa significava un alt reconeixement institucional. De nou, igual que succeí amb la 2a Carta de la Joventut Catalana, un document del Consell Nacional finalitzava amb la demanda d’un Pla Nacional de Joventut assumit per les institucions catalanes.

Una proposició no de llei aprovada el juny de l’any 2000 dona suport als continguts de “Línies de política juvenil”, que serviran de base per a l’elaboració posterior d’un Pla Nacional de Joventut que seguirà els criteris d’una política integral de joventut.

S’aprova el Pla Nacional de Joventut amb una vigència prevista fins a l’any 2010. Mai el CNJC no havia aconseguit incidir tant en les polítiques de juvenils.

Desenvolupament del Triangle Jove, amb els consells de joventut del País Valencià i de les Illes Balears, constituït l’any 1999 i celebració del III Congrés de la Joventut de Catalunya.

Se celebra el Festival Mundial de la Joventut Barcelona, un esdeveniment que va ser el punt de trobada de més de 8.000 joves vinguts d’arreu del món entre els dies 8 i 14 d’agost. Sobre els eixos del desenvolupament sostenible, la globalització, la diversitat cultural i les condicions de pau, el Festival va ser un espai de trobada on els i les assistents van posar en comú les seves experiències i plantejaments. La llarga tradició del moviment associatiu juvenil català va impulsar el Consell de Joventut de Barcelona i el CNJC a presentar la candidatura per acollir la tercera edició del Festival. La coordinació amb les associacions juvenils internacionals i amb les plataformes regionals va suposar un pas endavant en la feina del CJB i del CNJC, així com donar un impuls renovat a la coordinació internacional del moviment associatiu juvenil.

Organigrama

Comitè executiu

El comitè executiu és l'espai de debat i presa de decisions entre Assamblees Generals Ordinàries, en la qual participen les entitats. És un espai de debat, participació de les entitats i presa de decisions i serveix per fer seguiment de l'activitat del CNJC.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.