Què és el CNJC?

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia.

Més de 200.000 persones joves catalanes (Informe Panoràmic 2015) estan associades i participen en les entitats membres del Consell, ja sigui en associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o en els consells locals de joventut. 

El CNJC és membre de ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum) des de l’any 1985.

Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el CNJC té sis objectius bàsics:

  1. Fomentar i promoure l'associacionisme i participació juvenil i, en general, la participació democràtica.
  2. Promoure les relacions entre les entitats juvenils, també coordinar-les i dinamitzar-les.
  3. Defensar els drets de les persones joves.
  4. Fer de pont entre la gent jove i els poders públics per defensar els interessos de les persones joves a les institucions.
  5. Impulsar informes i estudis propis o encàrrecs sobre matèries relacionades amb la joventut.
  6. Projectar l'activitat del moviment associatiu català en l'àmbit internacional i fomentar la dimensió internacional del CNJC.

Cronologia

Bases per a l’organització i institucionalització de les polítiques de joventut

Reformulació de les bases discursives i estratègiques, i cerca de representativitat territorial

Tensió institucional, conflicte intern entre entitats i crisi dels consells locals

Nou model de funcionament: reforç del consens intern i del rol d’interlocució

en endavant. Consolidació de la vertebració territorial de la CNJC

Aprovació de la Llei 1/2010, per la qual es reforma la Llei que regula el Consell Nacional. Aquesta reforma d’estatuts permet de nou l’entrada del consells locals de joventut com a membres de ple dret del CNJC.

El CNJC celebra el seu 30è aniversari amb un seguit d’actes, alguns d’ells celebrats a les demarcacions de Lleida, Girona i Tarragona.

Finalitza el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJC). Per aquest motiu el CNJC porta a terme un intens procés d’avaluació del PNJC 2000-2010, seguit d’un procés propositiu que culminarà amb la redacció del nou PNJC 2010-2020 en el marc del Consell Rector del Pla.

En la línia de millorar la participació de les entitats que formen part del CNJC s’engega el Pla de Participació Interna. Aquest projecte, més enllà d’incrementar la quantitat i la qualitat de les entitats al si del consell, pretén promoure el debat i la reflexió interna sobre el model de participació del CNJC, pretén detectar els elements facilitadors i els elements dissuasius de la participació de les entitats i, també, té com a objectiu dotar de mecanismes de millora de la participació interna el CNJC.

A la XXXII AGO de març de 2010 el CNJC inicia una nova etapa amb la renovació del 80% del Secretariat, juntament amb l’entrada d’un representant dels consells locals de joventut. Aquesta Assemblea suposa la superació d’una dinàmica de blocs i divisió del Consell que es portava arrossegant des de fa alguns anys, així com la reincorporació dels consells locals com a membres de ple dret.

Organigrama

Comitè executiu

El comitè executiu és l'espai de debat i presa de decisions entre Assamblees Generals Ordinàries, en la qual participen les entitats. És un espai de debat, participació de les entitats i presa de decisions i serveix per fer seguiment de l'activitat del CNJC.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.