Ciutadania i immigració

Des del CNJC treballem per la cohesió i convivència ciutadanes, i és per això que volem incidir políticament en les qüestions relatives a la joventut, la ciutadania i la immigració. En aquest sentit, s’ha treballat entorn a les qüestions vinculades a la Ciutadania i la Immigració, prenent part en espais de participació i incidència com el Pacte Nacional per l’Immigració de Catalunya, amb el ferm compromís de treballar per aconseguir una societat mes justa i amb més igualtat d’oportunitats. L’objectiu d’aquesta adhesió és tenir a partir d’ara un paper actiu i representatiu dins les institucions i els diferents òrgans de treball establerts per tractar els assumptes referents a la ciutadania i l’immigració.

Així mateix es promou el treball en xarxa amb les entitats de joves d’origen migratori, i compta amb un projecte d’obertura i ampliació de la base d’entitats per tal que aportin un valor afegit al discurs sobre la nova ciutadania i el fet migratori. Sense oblidar que el gran repte és que els i les joves amb orígens migratoris participin per igual que la resta en les entitats juvenils.

D’altra banda, el CNJC té la voluntat de visibilitzar i d'apropar-se a totes aquelles entitats juvenils que treballin per la cohesió social i la igualtat de drets i oportunitats entre els i els joves del país. I dins de la diversitat ciutadana, el Consell compta també amb una línia de treball vinculada al col·lectiu de joves gitanos i gitanes. És per això que forma part del Pla Integral del Poble Gitano, participant del seguiment de les accions del Pla i les prioritats del col·lectiu. 

El CNJC també està adherit a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.
 

Propostes sobre Ciutadania i immigració

En el camp de la ciutadania i la immigració el Consell té un posicionament ferm en la lluita perquè els drets del col·lectiu de persones joves immigrades o amb orígens migratoris no siguin vulnerats, així com per augmentar la igualtat d’oportunitats entre tota la joventut. És per això que algunes de les propostes reivindiquen l’equiparació de drets des de diferents àmbits: des del participatiu, amb demandes com el vot universal per a les persones d’origen estranger, el foment de la participació social o la promoció d’un associacionisme acollidor i integrador. Des de l’àmbit educatiu, es proposa treballar per la reducció del fracàs escolar dels i les joves d’orígens migratoris, per flexibilitzar l’accés a estudis superiors agilitzant el reconeixement d’estudis realitzats als països d’origen, així com per involucrar al professorat en les diferents formes de participació i en la transmissió de valors des d’una perspectiva intercultural. I de forma més genèrica, es proposa articular polítiques d’igualtat i polítiques d’identitat, elaborar plans de convivència amb col·laboració amb les entitats, dissenyar polítiques d’acollida orientades a la inclusió, així com generar espais d’interacció entre ciutadans de diversos orígens. En definitiva, els posicionaments del Consell en aquesta matèria giren al voltant de l’equiparació de drets i la igualtat d’oportunitats entre el conjunt de la població jove, sense discriminacions vinculades a l’origen o la classe social de les persones.
 
Resolucions sobre ciutadania:

Altres documents:

Accions sobre Ciutadania i immigració

2A ÀGORA JOVE: JOVES D'ORÍGENS DIVERSOS, CONSTRUÏM CIUTADANIA

El curs 2010-2011 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d'entitats ÀGORA JOVE. La idea és poder fer almenys dues Àgores Joves al llarg de cada curs, i que cadascuna d'elles se centri en una temàtica juvenil.
La segona edició de l'`ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 28 i 29 de maig de 2011 a l'Alberg de Joventut del Masnou i es va celebrar sota el lema Joves d'orígens diversos, construïm ciutadania. La idea d'aquesta trobada era promoure una anàlisi compartida de la realitat juvenil en relació a la temàtica de la immigració i la ciutadania, que permetés avançar i aprofundir en el discurs, així com identificar les idees bàsiques que comparteixen les entitats del CNJC sobre ciutadania, immigració i participació associativa. 1. Els tres eixos de treball van ser: orígens diversos, un problema?; 2. Immigració i teixit associatiu juvenil: límits o oportunitats?; 3. Propostes de polítiques públiques per la construcció de ciutadania.
 

 

Posterior a la trobada es va posar en marxa una campanya de difusió, sensibilització i reflexió sobre diversitat ciutadana i participació associativa en entitats juvenils. Les principals accions que es van dur a terme en el marc de la campanya van ser: una jornada sobre diversitat i participació associativa, un vídeo de sensibilització i el monogràfic de la Revista Debat Juvenil. 

Subscriu-te!