Donat el context actual que patim de discriminació per raó de gènere, ètnia, religió, preferència sexual, capacitats, cultura, estatus administratiu, i edat, apostem per deixar de ser-ne còmplices i per enfortir el nostre treball en xarxa amb les entitats especialistes per fer-nos ressò de totes aquestes lluites.
És per això que, davant la reiterada vulneració de drets fonamentals del jovent a Catalunya, al CNJC treballem per visibilitzar les mancances i violacions a les proteccions i privilegis que ens atorga la llei, a més de promoure una mirada feminista, interseccional i basada en els drets humans.

 

UNFOLLOW A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Ciberassetjaments de diferent tipus, sexpreading, control de la parella a través de les xarxes socials, imposició de rols i models de bellesa impossibles... El masclisme segueix vigent a la nostra societat però troba nous espais on desenvolupar-se. Aquest projecte educatiu està enfocat a prevenir i abordar les violències masclistes i les relacions abusives que es donen entre adolescents i joves a través dels entorns digitals. La inciativa, duta a terme en col·laboració amb la Cooperativa Candela i EdPac, consta d’una guia i unes fitxes de treball, així com d’una sèrie de formacions a professorat i a educadores en el lleure.

ASSOCIACIONISME INCLUSIU: DIVERSITAT FUNCIONAL

Per tal de promoure un associacionisme inclusiu, sabem que nosaltres mateixes hem de ser les primeres en posar-nos les piles per repensar-nos, fer canvis per adaptar-nos i construir plegades, amb d’altres entitats, xarxes que siguin accessibles i representatives de la pluralitat del jovent a Catalunya. 
Aquest projecte té diferents etapes per tal de treballar holísticament una mirada interseccional del món associatiu.

  • Diversitat Funcional: es va crear un grup de treball per tal d’organitzar l’Àgora Jove del 2019 "Igual de Diferents" i repensar entre totes com trencar les barreres comunicatives entre les persones amb i sense diversitat funcional. A més de treballar plegades durant un any, es van aprovar un seguit de propostes per reformar la seu del CNJC i fer-la més accessible físicament, així com també els espais digitals.
  • Interculturalitat: per tal de promoure un associacionisme més divers culturalment, apostem per fomentar una acollida activa del jovent que migra sense referents, per tal de participar en el seu procés d’arribada a Catalunya i a més, crear vincles amb altres joves del territori. A banda, a partir de les xarxes d’entitats que treballen per visibilitzar les mancances i injustícies del sistema d’acollida, volem participar de la incidència institucional per canviar aquests processos i que l’acollida deixi de ser un privilegi o una sort, sinó un dret garantit. 
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

Els DSiR són un puntal per a la igualtat de gènere entre el jovent.
El CNJC i les seves entitats membres hem detectat la necessitat de treballar activament en la sensibilització i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) dels i les joves, reconeguts internacionalment a la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament (Egipte, 1994) i a la IV Conferència Mundial sobre les Dones (Xina, 1995). En aquest sentit, es va aprovar una resolució a la 41a Assemblea General Ordinària, on el CNJC ens comprometíem, entre d’altres, a incidir políticament per reforçar el treball dels DSiR en l’àmbit educatiu. En aquest context, el CNJC ens proposem desenvolupar una proposta pedagògica per tal d’incloure els Drets Sexuals i Reproductius de manera transversal en l’educació no formal, metodologia que utilitzen les entitats en el seu dia a dia i que participa en un percentatge molt elevat en l’educació del jovent a Catalunya. Aquest projecte pretén arribar a d’altres entitats que ofereixen activitats extraescolars, espais d’esbarjo, etc.

DESESTIGMATITZACIÓ I RECONEIXEMENT DEL JOVENT

Procés d’incidència per millorar la imatge i representació de les persones joves als mitjans de comunicació. El projecte parteix de l’elaboració d’un informe d’anàlisi del tractament mediàtic del jovent que realitza Grup Barnils i impulsem amb la col·laboració del Consell de Joventut de Barcelona. Aquest informe analitzarà publicacions impreses i digitals. Un cop obtinguts els resultats, es preveu fer incidència perquè el CAC elabori un informe similar però centrat en el tractament en els mitjans audiovisuals. Amb els dos informes (o només amb el del GB), s’iniciarà una campanya de visibilització de l’estigmatització del jovent i, paral·lelament, de sensibilització a periodistes i presentació de recursos.

OBSERVATORI DELS DRETS DEL JOVENT

Des del CNJC generem coneixement sobre l’estat actual de les problemàtiques, voluntats i noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus drets. A partir de diferents diagnosis conceptuals, promovem que les intervencions i els projectes del CNJC es basin en una anàlisi objectiva de la realitat i puguin combatre les causes de les mancances detectades.

Aquest observatori depèn de les necessitats i realitats que viuen les entitats que conformen el CNJC, però no només, ja que fem recerca global de la situació del jovent a Catalunya per detectar problemàtiques que puguin esdevenir factors rellevants en la provisió de drets.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.