Introducció

Pel que fa a l’educació formal, el CNJC interlocuta per defensar el model d’educació que tradicionalment ha defensat, és a dir, una educació pública, de qualitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i que garanteixi i que s’eduqui en i per la participació dels infants i joves. És sobretot en el marc del Consell Escolar de Catalunya i el Consell Interuniversitari de Catalunya on es porta a terme aquesta incidència.

El CNJC també treballa per la defensa del model d’immersió lingüística de Catalunya, sobretot a través de la seva participació activa en el plenari de Som Escola. Per aconseguir l’obertura dels instituts d’ensenyament secundari, amb l’objectiu que les entitats juvenils hi puguin accedir a explicar el seus projectes, es treballa per aconseguir una resolució del Parlament de Catalunya que ho garanteixi. D’altra banda, i pel que fa al món universitari, és important continuar treballant per garantir la participació de l’alumnat en els òrgans i consells universitaris que garanteixin una participació realment democràtica de la comunitat universitària. I no menys important és vetllar per un bon sistema de beques i ajuts a l’educació i a la recerca.

10_aula_0.jpg

Propostes sobre Educació formal

Al llarg dels anys el CNJC s'ha caracteritzat per defensar un nodel d’educació pública, laica i de qualitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i que garanteixi i que s’eduqui en i per la participació dels infants i joves en el marc de l'educació formal.

Resolucions sobre educació formal:

Darrers comunicats o manifestos en relació a l'educació formal:

Accions sobre Educació formal

6a ÀGORA JOVE: EL SISTEMA EDUCATIU, PRESENT I FUTUR (maig 2013)

La sisena edició de l’ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 4 i 5 de maig al Masnou. En aquesta edició el tema escollit per les entitats ha estat el sistema educatiu, per moltes de les entitats del Consell l’educació és una tema cabdal en la construcció d’una ciutadania crítica i responsable, per aquest motiu es va creure prou important en la darrera assemblea general poder disposar d’una Àgora dedicada a analitzar el funcionament actual del sistema educatiu català i també crear posicionaments consensuats entre totes les entitats sobre el sistema que ens agradaria acabar tenint en un futur. 
En el segünet enllaç podreu trobada les informacions i el programa de l'activitat.
 

Aquí podeu consultar la memòria del cap de setmana.

 

RECULL D'EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ A SECUNDÀRIA. LES ENTITATS ALS CENTRES. CNJC 2011

L'any 2011 el CNJC va elaborar un recull d'experiències de participació dutes a terme per les entitats als centres de secundària. L'objectiu principal del recull  és que es reconegui la importància del foment de la participació, i que aquesta s’entengui de la mateixa manera que ho fem el moviment associatiu juvenil.En aquest sentit, des del moviment associatiu juvenil entenem que la participació és tot allò que fa la gent jove, de manera individual o col·lectiva, amb la intenció d’incidir, transformar la seva societat, el seu entorn, les seves relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. Per tant, tot allò que fa dels i les joves protagonistes de la seva pròpia vida i de l’entorn. Adoptem una visió crítica i transformadora pel que fa a la participació. Per això, caldrà vetllar perquè quan es parli i s’actuï sobre la participació, també es tingui en compte la participació associativa.

 

Espais d'interlocució sobre educació formal

En el cas de l'Educació formal, el CNJC està present als següents òrgans:

  • Consell Escolar de Catalunya : El Consell Escolar de Catalunya és l'organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de la Generalitat. 
  • Consell Interuniversitari de Catalunya: El Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya. El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l'Administració educativa.
  • Plenari Som Escola: El plenari de Som Escola, és l'espai on es reuneixen el conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu que, arran de les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, s’han organitzat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

Subscriu-te!