Introducció

Pel que fa l’educació no formal, tenint en compte la situació actual que viu Catalunya, i el món en general, queda clar que l'aportació que fan els esplais, els agrupaments escoltes i els casals de joves esdevé més que mai quelcom necessari i estratègic per tirar endavant com a país i per afrontar els reptes de la societat catalana del present i del futur.

Les entitats educatives del CNJC, conscients que comparteixen una sèrie de valors imprescindibles per a superar el moment actual i importants per a l'educació integral de les persones, assumeixen el paper clau que els atorga el proper Pla Nacional de Joventut de Catalunya, definint-los com a aliat estratègic per al desplegament de les polítiques de joventut.

Les organitzacions que formen l'àmbit d'entitats educatives del CNJC, conscients del valor de la seva tasca, volen refermar el seu compromís amb la societat catalana i anar més enllà. És per això que des del CNJC ens plantegem el repte de seguir creixent en nombre d'entitats, joves i infants i poder aprofundir en els aspectes següents:

  • Apostar per la sensibilitat, per l'educació, per la convivència i la inclusió social d'aquells col·lectius i persones amb major risc d'exclusió.
  • Impulsar també un major arrelament al territori i intentar vertebrar projectes arreu del país.

 
El CNJC, ha d’actuar com a representant de les entitats davant l'administració i com a interlocutor sobre aquests aspectes:

  • Suport en el reconeixement social del treball de les entitats educatives, i de la tasca educativa que milers de joves realitzen voluntàriament.
  • Sensibilitat dels mitjans de comunicació públics per promoure i difondre la seva tasca.
  • Estabilitat en el finançament que permeti la planificació i el disseny de projectes a mig termini.
  • Facilitació d'espais per al desenvolupament dels seus projectes.
  • Un marc normatiu que no perjudiqui la pràctica quotidiana de les entitats de base.

Propostes sobre Educació no formal

En el camp de l'educació no formal, el Consell ha defensat fermament posicionaments que sobretot reclamin un suport en el reconeixement social del treball de les entitats educatives, i de la tasca educativa que milers de joves realitzen voluntàriament. En diverses ocasions s'ha demanat que augmenti la sensibilitat dels mitjans de comunicació públics per promoure i difondre la seva tasca d'aquestes entitats i també es vetlla per poder aconseguir una major estabilitat en el finançament que permeti la planificació i el disseny de projectes a mig termini.

Resolucions sobre educació no formal:

Accions sobre Educació no formal

ESTUDI SOBRE L'ÀMBIT D'ENTITATS EDUCATIVES DEL CNJC

L’objectiu principal d’aquest estudi és generar una base de coneixement objectiu, compartit i legitimat per part de les entitats de l’àmbit d’entitats educatives dins el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), sobre la realitat actual d'aquestes. 
 
L’àmbit d’entitats educatives del CNJC representa aproximadament uns 736 centres d’esplai, agrupaments escoltes, casals de joves... Això suposa la mobilització de més de 11.115 joves que participen activament, dedicant part del seu temps lliure, en l’organització de grups d’educació en el lleure amb voluntat transformadora. I 42.842 infants i joves que participen d’aquestes activitats.La generació d’informació sobre unes entitats que mouen aquestes xifres, és quelcom positiu pel mateix coneixement social de l’actual moment en que es troba la societat catalana. 
 
Per altra banda, la tasca que realitzen aquestes entitats com a educadores en hàbits, pràctiques i valors democràtics i de creixement personal és essencial per a la construcció d’una societat més justa i humana.

Subscriu-te!