Introducció

L'aportació que fan les entitats educatives com els esplais, els agrupaments escoltes i els casals de joves és imprescindible per afrontar els reptes de la societat catalana del present i del futur.
El CNJC treballa per donar reconeixement social del treball de les entitats educatives, i de la tasca educativa que milers de joves realitzen voluntàriament, sensibilitzar els mitjans de comunicació públics per promoure i difondre la seva tasca, assegurar l'estabilitat en el finançament que permeti la planificació i el disseny de projectes a mig termini i defensar un marc normatiu que no perjudiqui la pràctica quotidiana de les entitats de base.

Subscriu-te!