Catalunya se situa entre els països que mostren uns nivells més baixos d'emancipació juvenil, essent les condicions econòmiques de la joventut el principal fre per a l'emancipació dels i les joves a tot el territori català.

Contràriament al que passa ara, l'emancipació ha de ser una realitat estesa dins del nostre present i imaginari col·lectiu. Cal millorar els diferents aspectes que conformen l’emancipació perquè puguem desenvolupar projectes de vida dignes i autònoms: El dret a accedir a un habitatge digne és un dret fonamental de les persones, igual que el dret a l’educació, el dret a la salut i tenir un treball digne. Davant de tots aquests aspectes, des del CNJC treballem per millorar la situació de precarització endèmica de les joves i per posar les persones al centre. 

 

HABITATGE

L’accés a l’habitatge és una de les problemàtiques de més urgència que afecten el jovent avui dia. El model d’habitatge basat en el lliure mercat i unes polítiques d’habitatge dirigides a activar el sector de la construcció i a fomentar la propietat privada, han contribuït al brutal encariment del preu de la compra i el lloguer. L’origen de l’actual emergència habitacional és el fet de concebre l’habitatge com una mercaderia i no com un dret.

SUÏCIDI JUVENIL I SALUT MENTAL

El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre les persones joves a Catalunya, i la segona al món. Es tracta d’una problemàtica social de primer ordre a la qual s’està donant una resposta encara parcial des de les institucions catalanes. La invisibilització i els mites i tabús al voltant del suïcidi impedeixen avançar en la prevenció, i l’estigmatització de la salut mental dificulta abordar la qüestió des d’una perspectiva social.

Actualment, estem duent a terme un projecte d’incidència política per prevenir el suïcidi juvenil.

Des del CNJC hem dut a terme diversos projectes sobre la desestigmatització del suïcidi i de la salut mental. Alguns exemples:
#Associativament: 

BECÀRIES PRECÀRIES

Les pràctiques laborals i/o formatives són i han estat en algun moment una realitat de moltes persones joves davant la necessitat de fer-se un lloc en el món laboral per tal de poder garantir l’emancipació juvenil i construir projectes de vida a mitjà i a llarg termini. Moltes empreses, però també l’administració pública i les universitats, s’aprofiten de la figura legal dels convenis i contractes de pràctiques amb l’objectiu d’abaratir costos de contractació. La campanya #BecàriesPrecàries pretén posar sobre la taula la precarietat del jovent en pràctiques.

El CNJC creiem que les pràctiques haurien de ser una primera experiència per aprendre i formar-se, així com per garantir la inserció laboral. Tanmateix, per un costat, el marc legal actual de les pràctiques permet certs abusos que someten el jovent a condicions molt precàries: sense remuneració, jornades excessives, zero possibilitat de contractació, sense vacances, sense cotitzar a la Seguretat Social… D’altra banda, moltes beques de pràctiques passen per alt el projecte formatiu que tot període de pràctiques implica, i s’utilitza per a cobrir places estructurals de l’empresa.

LUDOPATIES JUVENILS

En els últims anys està havent-hi un boom de persones joves que juguen i aposten ja sigui en espais físics (casinos, salons de bingo i de jocs, màquines recreatives...) o bé mitjançant qualsevol tipus de pantalla (mòbils, tauletes, ordinadors...), des del CNJC volem fer d’observatori del què està passant a Catalunya. Volem fer una radiografia d’aquesta realitat precaritzadora per poder veure la magnitud més aproximada i destapar les problemàtiques per després dur a terme un procés d'incidència i de sensibilització en la prevenció.

    Subscriu-te!

    Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


    He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.