Gènere i diversitat sexual

Les associacions juvenils solem reproduir els mateixos rols de gènere presents a la societat. El CNJC compta amb una línia de treball per tal que les entitats de joves esdevinguin una eina per avançar en la consecució de la igualtat efectiva de dones.

En aquest sentit, es Consell compta amb un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), a partir del qual es treballa per l’actualització del discurs en matèria de gènere del Consell i de les pròpies entitats membres, oferint formació específica sobre la introducció de la perspectiva de gènere al món associatiu.

D’altra banda, en el marc institucional de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista a Catalunya es treballa conjuntament amb els diferents òrgans signants de la Comissió per contribuir en l’elaboració d’una xarxa operativa per a combatre la violència masclista a Catalunya. El CNJC participa d’aquesta iniciativa, nascuda de l'ICD, que pretén ser el màxim òrgan de coordinació institucional en les actuacions contra la violència masclista.

Des del CNJC creiem que la joventut ha d’esdevenir clau per a aconseguir una societat futura que deixi enrere el model patriarcal i les actituds masclistes i avanci cap a la igualtat entre homes i dones. En la mateixa direcció, el CNJC és membre de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, una iniciativa social que aglutina diferents entitats que treballen per eradicar la violència contra les dones. En el marc d’aquestes xarxes des del Consell es treballa per poder actualitzar el seu discurs i treballar conjuntament amb altres entitats per combatre la violència masclista i de gènere. 

D'altra banda, el CNJC també forma part del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Transsexuals i Bisexuals, l'objectiu principal del qual és donar veu a les associacions de persones LGTB, que han emergit amb força aquests darrers anys a Catalunya. D'altra banda, persegueix fomentar la cooperació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les associacions, els sindicats, els partits parlamentaris i les seves formacions juvenils que treballen en l'àmbit de les llibertats sexuals.
 
                          

Propostes sobre gènere i diversitat sexual

En relació a l’àrea de gènere i diversitat sexual, el CNJC s’ha posicionat en diverses ocasions aportant propostes per combatre les desigualtats de gènere, una realitat present en molts espais de la vida quotidiana dels i les joves, tant en l’àmbit laboral, com en l’educatiu o en l’afectiu i sexual. Així mateix el CNJC promou la sensibilització i prevenció envers els diferents tipus de violències de gènere, rebutjant i denunciant tant les morts que aquesta causa dia a dia, com la resta de formes de violència quotidiana, més invisibles i silenciades.

D’altra banda, pel que fa a les propostes en relació als col·lectius LGBTQi+, un dels posicionaments del Consell es basa en la demanda de la despatologització de la transsexualitat, instant a la OMS a excloure-la com a malaltia mental.

Resolucions sobre gènere i diversitat sexual:

Darrers comunicats i manifestos sobre gènere i diversitat sexual:

 

Accions sobre Gènere i Diversitat Sexual

7a ÀGORA JOVE:  DESTERRANT DESIGUALTATS: JOVES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES I DESIGUALTATS DE GÈNERE

L’any 2010 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d’entitats ÀGORA JOVE. Són les mateixes entitats del CNJC les encarregades d’escollir la temàtica de cada trobada en el sí de l’assemblea o del comitè executiu. El CNJC es planteja l’Àgora Jove com un espai de participació clau de les entitats del Consell. Tanmateix, també està obert a altres entitats del moviment associatiu juvenil i altres persones joves interessades.

Per la 7a edició el tema escollit va ser les desigualtats vinculades al gènere, per moltes de les entitats del Consell la igualtat de gènere és un tema que cal seguir treballant per la incorporació de la perspectiva de gènere en el seu dia a dia i per avançar en el camí cap a la igualtat. Per aquest motiu, a la darrera Assemblea General Ordinària del CNJC es va considerar una temàtica rellevant a la qual calia dedicar-li una Àgora, per tal d’analitzar amb més deteniment les desigualtats i discriminacions vinculades al gènere i també els violències masclistes, així com per crear posicionaments consensuats entre totes les entitats sobre com treballar per a la construcció d’un model d’igualtat i entre la joventut. La setena edició de l’ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 1 i 2 de febrer a Lleida.

                                                                             

Consulteu el programa i les informacions de la trobada

Consulteu la memòria d'activitats 

CURS ASSOCIACIONISME JUVENIL I PERSPECTIVA DE GÈNERE

Les associacions juvenils solem reproduir els mateixos rols de gènere presents a la societat. Per tal que les entitats de joves esdevinguin una eina per avançar cap ala igualtat efectiva de dones i homes, l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) han organitzat dos edicions del curs sobre perspectiva de gènere i associacionisme juvenil. La primer edició va tenir lloc a Barcelona i la segona a Lleida.

 
La finalitat d'aquest curs és Aprofundir en la realitat juvenil i associativa des d’una perspectiva de gènere, per tal de construir pautes de relació que permetin viure sense jerarquies de gènere. 
 
Les dues edicions del curs han anat a càrrec de les formadores de l'Associació Candela.
  • Edició Barcelona: 6, 13, 20 i 21 d'octubre de 2010 (Consulteu el programa)

  • Edició Lleida: 10,17 i 24 d'octubre de 2012 (Consulteu el programa)


 

Subscriu-te!